Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

1071464/346/31.7.2009 Κυρώσεις μη διάτρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων κατά τη διαδικασία θεώρησης στη Δ.Ο.Υ.

(Κυρώσεις μη διάτρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων κατά τη διαδικασία θεώρησης στη Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1071464/346/31.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Κυρώσεις μη διάτρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων κατά τη διαδικασία θεώρησης στη Δ.Ο.Υ.


Με την από 20/7/2009 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι το προηγούμενο έτος προβήκατε σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (εσόδων - εξόδων). Στη συνέχεια διαπιστώσατε ότι δεν έχει γίνει διάτρηση των σελίδων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ενώ στο οπισθόφυλλο του βιβλίου έχει τοποθετηθεί η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το υποσύστημα Κ..Β.Σ του TAXIS. και ρωτάτε με ποια διαδικασία μπορεί να θεραπευτεί η αναφερόμενη παράλειψη και τι συνέπειες έχει στο κύρος των βιβλίων η παράλειψη αυτή.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται θεώρησή τους, αποβλέπει κυρίως στη διασφάλιση του Δημοσίου από τον κίνδυνο της αντικατάστασης ολόκληρου βιβλίου ή στοιχείου ή ορισμένων φύλλων προκειμένου να εξαφανισθούν ορισμένες εγγραφές από τις οποίες μπορεί να προκύπτουν πράξεις φοροδιαφυγής (εγκ.3/92).

Ως θεώρηση νοείται η σήμανση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και διενεργείται είτε με τη διάτρησή τους από ειδικές μηχανές διάτρησης είτε με τη σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά φύλλο (εγκ. Σ 4539/224/ΠΟΛ.304/11.8.1975).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την εγκύκλιο Σ 1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987, ο χειρισμός των διατρητικών μηχανών γίνεται αποκλειστικά από εφοριακούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση δε που λόγω πληθώρας των προς θεώρηση στοιχείων, επιτρέπεται η διάτρηση των βιβλίων και στοιχείων από τους ίδιους τους φορολογούμενους και κατά την υπογραφή της πράξης θεώρησης από τους εφοριακούς υπαλλήλους πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος και να διαπιστώνεται αν πράγματι διατρήθηκαν τόσα στελέχη ή τόσα φύλλα όσα αναγράφονται στο σημείωμα θεώρησης.

Συνεπώς στην περίπτωση που δεν έχουν διατρηθεί οι σελίδες του βιβλίου εσόδων εξόδων, το οποίο είχε προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για θεώρηση και για το οποίο υπάρχει πράξη θεώρησης και έχει επικολληθεί σ' αυτό η αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία εκτυπώνεται μηχανογραφικά από το υποσύστημα του Κ.Β.Σ. του TAXIS, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη θεώρηση Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ελεγχθεί ως θέμα πραγματικό, ότι το εν λόγω βιβλίο ήταν αυτό που αφορά η συγκεκριμένη πράξη θεώρησης που φέρει στην τελευταία σελίδα του και να σφραγιστούν με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.Ο.Υ. τόσο οι χρησιμοποιημένες όσο και οι αχρησιμοποίητες σελίδες αυτού, με υπογραφή σε κάθε σελίδα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που διενήργησε το σχετικό έλεγχο και στην τελευταία σελίδα του βιβλίου που φέρει την αυτοκόλλητη ετικέτα να γίνεται σχετική παρατήρηση.

Η διαπίστωση αυτή δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και δεν επιφέρει κυρώσεις ή πρόστιμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο