Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2009 ]

10079986/30/29.1.2009 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεώρησης Καταστάσεων Απογραφής υποκαταστημάτων Ν. Αττικής

(Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεώρησης Καταστάσεων Απογραφής υποκαταστημάτων Ν. Αττικής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 10079986/30/29.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεώρησης Καταστάσεων Απογραφής υποκαταστημάτων Ν. Αττικής.


Με το από 23/1/2009 έγγραφό σας, μας γνωρίζετε ότι για τα υποκαταστήματα της εταιρείας σας που βρίσκονται στο Ν. Αττικής (στον ίδιο νομό με την έδρα) θεωρείτε χωρίς να έχετε τέτοια υποχρέωση διπλότυπες καταστάσεις απογραφής για την ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων τους. Τις καταστάσεις αυτές τις θεωρείτε στις τοπικές Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν τα υποκαταστήματα και όχι στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν οι καταστάσεις αυτές οι οποίες θεωρήθηκαν αναρμοδίως από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. μπορούν εν τέλει να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων για τα οποία θεωρήθηκαν. Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 ΦΕΚ - 84 Α') ορίζεται ότι «Αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας και προκειμένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήματος».

2. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη αρμόδιος για τη θεώρηση των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρισης των υποκαταστημάτων σας είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει κάθε υποκατάστημα. Έτσι για την θεώρηση των καταστάσεων των υποκαταστημάτων σας του Ν. Αττικής και τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών αρμόδια Δ.Ο.Υ. θεώρησης είναι η Δ.Ο.Υ. αυτή.

3. Η χρήση εντύπων βιβλίων ή στοιχείων τα οποία θεωρήθηκαν εκ παραδρομής από Δ.Ο.Υ. μη αρμόδια για την θεώρησή τους, για λόγους χρηστής διοίκησης σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωσης ζ' του άρθρου 5 του ν.2523/1997 χαρακτηρίζεται ως τυπική παράβαση και δεν επιβάλλεται πρόστιμο για τη χρησιμοποίησή τους.

4. Έπειτα από τα προαναφερόμενα η εταιρεία σας μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς κυρώσεις για τη χρήση αυτή, τις καταστάσεις ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων που έχουν θεωρηθεί αναρμοδίως από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. του Ν. Αττικής και όχι από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, για την ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων του κάθε υποκαταστήματος για το οποίο θεωρήθηκαν.

5. Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα για τα υποκαταστήματα του Ν. Αττικής να καταχωρεί τα αποθέματά τους ποσοτικά διακεκριμένα σε απλότυπη κατάσταση που θεωρείται για την έδρα.

Επίσης σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1128122/714/ΠΟΛ.1174/29.12.2008 (ΦΕΚ 20 Β'/7-1-2009) τα αποθέματα των υποκαταστημάτων αυτών και εφόσον το επιθυμείτε μπορούν να καταγράφονται διακεκριμένα σε οπτικό δίσκο - κατάσταση απογραφής της έδρας που σημαίνεται κατά τα αναφερόμενα στην πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο