Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2008 ]

1075565/404/0015/15.7.2008 Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη θεώρηση ημερολογίου μεταφοράς μελών Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε.

(Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη θεώρηση ημερολογίου μεταφοράς μελών Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ., Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρ. Πρωτ.: 1075565/404/0015/15.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη θεώρηση ημερολογίου μεταφοράς μελών Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε.


Απαντώντας στο 97/10.7.2008 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα διευκρινίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 1026310/163/0015/ΠΟΛ.1050/14.3.2007 (κεφάλαιο Β', παράγραφος 3) περί προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας οικείου ασφαλιστικού φορέα κατά τη θεώρηση φορτωτικών φορτηγών μελών Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις θεώρησης ημερολογίου μεταφοράς δεδομένου ότι το ημερολόγιο μεταφοράς, το οποίο εξυπηρετεί τις ίδιες συναλλαγές όπως και οι φορτωτικές, τηρείται σε κάθε μεταφορικό μέσο, αφορά δε το συγκεκριμένο όχημα για το οποίο θεωρείται και εμπίπτει στην κατηγορία των ειδικών φορολογικών βιβλίων. Συνεπώς κατά τη θεώρηση ημερολογίου μεταφοράς που προορίζεται για συγκεκριμένο από τα φορτηγά τρίτων που εκμεταλλεύεται Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε. (μελών της), προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστική ενημερότητα του οικείου ασφαλιστικού φορέα μόνο του μέλους αυτής στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο φορτηγό και όχι όλων των μελών της Ι.Μ.Ε. / Ε.Π.Ε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο