Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2008 ]

1028807/178/0015/16.4.2008 Συγχώνευση στοιχείων

(Συγχώνευση στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1028807/178/0015/16.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συγχώνευση στοιχείων.

Απαντώντας στο από 4/3/2008 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, με το οποίο ζητάτε να σας ενημερώσουμε αν μπορεί η επιχείρησή σας να χρησιμοποιήσει ως συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (Πώλησης) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», όταν προσφέρονται υπηρεσίες και εν προκειμένω κάρτες κινητής τηλεφωνίας και πωλούνται και προϊόντα, μαζί ή και μεμονωμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.0 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992) ορίζεται ότι ο τίτλος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» καθιερώνεται ως γενικός τίτλος των στοιχείων που απεικονίζουν συναλλαγές για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διάκριση ανάλογα με το χαρακτήρα και τη φύση της συναλλαγής (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π).

Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιείται ένα στέλεχος με τον γενικό τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», το οποίο να χρησιμοποιείται για πωλήσεις αγαθών, για παροχή υπηρεσιών, για αγορές αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.

Τα προαναφερόμενα σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν ότι στερείται ο επιτηδευματίας της δυνατότητας χρησιμοποίησης διακεκριμένων στελεχών τιμολογίων ανάλογα με τον χαρακτήρα και τη φύση των συναλλαγών του. ‘Ετσι, μπορεί να έχει ξεχωριστό στέλεχος (σειρά) τιμολογίων για τις πωλήσεις αγαθών και ξεχωριστό για τις παροχές υπηρεσιών. Σ' αυτή όμως την περίπτωση θεωρείται ότι ο επιτηδευματίας τηρεί σειρές ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ και συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 (παρ. 6) του Κώδικα πρέπει να υπάρχει διακριτικό της σειράς. Ως διακριτικό σειράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρενθετική φράση σε συνέχεια ή κάτω από τον τίτλο και με μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία από εκείνα του τίτλου, που υποδηλώνει το χαρακτήρα των συναλλαγών που καλύπονται από το συγκεκριμένο στέλεχος, εφόσον εξυπηρετούνται οργανωτικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για πώληση αγαθών) ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για παροχή υπηρεσιών), ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (για πώληση αγαθών) κ.λ.π. ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η συνένωση τριών φορολογικών στοιχείων (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο [Πώλησης] - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) σε ένα, δεν αντίκειται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις καθόσον δεν ορίζεται από αυτές κάποιος περιορισμός ως προς τον αριθμό των βιβλίων ή στοιχείων ή βιβλίων και στοιχείων που συνενώνονται, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος και κατά συνέπεια το εν λόγω συνενωμένο φορολογικό στοιχείο (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο [Πώλησης] - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση, είτε παροχής υπηρεσιών, είτε πώλησης αγαθών είτε και των δύο μαζί σε επιτηδευματία, προβλεπομένης μάλιστα της θεώρησής του στο TAXIS με τον κωδικό αριθμό 227.

Επιπλέον, αντί της συνένωσης τριών στοιχείων μπορείτε να συνενώσετε δύο με τον γενικό τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», το οποίο να χρησιμοποιείται για πωλήσεις αγαθών ή για παροχή υπηρεσιών είτε και των δύο μαζί, με κωδικό θεώρησης στο TAXIS τον αριθμό 221.

Αυτονόητο είναι ότι στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. θα γίνονται διακριτά οι δέουσες εγγραφές που αφορούν τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών κατά περίπτωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο