Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2008 ]

1034582/214/0015/13.5.2008 Γλώσσα διατύπωση / τήρησης του συνενωμένου στοιχείου τιμολόγιο δελτίο αποστολής

(Γλώσσα διατύπωση / τήρησης του συνενωμένου στοιχείου τιμολόγιο δελτίο αποστολής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1034582/214/0015/13.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Γλώσσα διατύπωση / τήρησης του συνενωμένου στοιχείου τιμολόγιο δελτίο αποστολής.


Σε απάντηση της από 24.3.2008 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρησή τους κατ' άλλο τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 29 του ν.3522/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 276) και ισχύουν από 22.12.2006, τα τιμολόγια που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, μπορούν πλέον να διατυπώνονται από τον επιτηδευματία σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς να απαιτείται παράλληλα η διατύπωση αυτών και στην ελληνική γλώσσα.

Κατά συνέπεια στην περίπτωση που το τιμολόγιο (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) εκδίδεται συνενωμένο με δελτίο αποστολής, το στοιχείο αυτό μπορεί να διατυπώνεται σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο επιτηδευματίας εκδότης αυτού.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις συνένωσης του δελτίου αποστολής (ή οποιουδήποτε άλλου φορολογικού στοιχείου) με τιμολόγιο και επομένως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται μη συνενωμένο και αφορά συναλλαγή στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να διατυπώνεται στην ελληνική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα και παράλληλα επιπλέον (προαιρετικά) σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμεί ο εκδότης αυτού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο