Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2009 ]

1106835/597π.ε./ /0015/19.1.2009 Χρήση του ίδιου διακριτικού σειράς για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά από διαφορετικές εγκαταστάσεις (έδρα, υποκαταστήματα) του επιτηδευματία

(Χρήση του ίδιου διακριτικού σειράς για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά από διαφορετικές εγκαταστάσεις (έδρα, υποκαταστήματα) του επιτηδευματία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1106835/597π.ε./ /0015/19.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρήση του ίδιου διακριτικού σειράς για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά από διαφορετικές εγκαταστάσεις (έδρα, υποκαταστήματα) του επιτηδευματία.


 
Σε απάντηση της από 24.10.2008 αίτησής σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία τηρούνται σε αυτές.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τον τίτλο τους, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας. Στα στοιχεία του υποκαταστήματος αναγράφεται και η διεύθυνση της έδρας με εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή.

3. Επίσης, από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όπως διευκρινίστηκαν με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 18.5.1.), προκύπτει ότι επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. η χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, εφόσον φέρουν διακριτικό σειράς και έχουν ιδιαίτερη αρίθμηση.

4. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί να γίνεται χρήση του ίδιου διακριτικού σειράς (π.χ. Τιμολόγιο σειρά Α' για την έδρα, Τιμολόγιο σειρά Α' για το υποκατάστημα 1, Τιμολόγιο σειρά Α' για το υποκατάστημα 2 κ.ο.κ.) για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά από διαφορετικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία, δεδομένου ότι η διαφορετικότητα των ιδίων αυτών διακριτικών σειράς, που χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, προκύπτει από τα στοιχεία που προσδιορίζουν την κάθε εγκατάσταση που εξυπηρετούν π.χ. διεύθυνση έδρας, διεύθυνση υποκαταστήματος 1, διεύθυνση υποκαταστήματος 2 κ.ο.κ.).

5. Τέλος, αναφορικά με το ερώτημά σας για τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. άμεσα με την απόκτηση και εγκατάστασή τους και πριν τη δήλωσή τους εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις προθεσμίας των 15 ημερών (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 1809/1998), σας γνωρίζουμε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1071128/754/0015/ 31.7.2003 και 1093970/1370/0015/12.10.2005) ο επιτηδευματίας μπορεί να χρησιμοποιεί άμεσα με την απόκτηση και εγκατάστασή τους τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Φ.Τ.Μ.), εφόσον εντός δεκαπενθημέρου από την απόκτησή τους δηλωθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο