Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2008 ]

1087849/489/0015/1.12.2008 Δικαιολογητικά εγγραφών στα φορολογικά βιβλία για δαπάνες διακηρύξεων δημοπρασιών

(Δικαιολογητικά εγγραφών στα φορολογικά βιβλία για δαπάνες διακηρύξεων δημοπρασιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1087849/489/0015/1.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εγγραφών στα φορολογικά βιβλία για δαπάνες διακηρύξεων δημοπρασιών.


Σε απάντηση της από 27.8.2008 αίτησής σας με την οποία μας ρωτάτε επ' ονόματι ποίου εκδίδονται τα τιμολόγια, που αφορούν δημοσιεύσεις διακήρυξης έργων στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο που δημοπρατεί ο Δήμος σας και για τις οποίες (δημοσιεύσεις) εντολέας είναι ο Δήμος, αλλά κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο που αναδεικνύεται και εισπράττονται από αυτόν με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.

2. Επομένως, και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον για τις εν λόγω δημοσιεύσεις εντολέας είναι ο Δήμος σας, ορθά τα τιμολόγια εκδίδονται επ' ονόματί του, αφού είναι ο πράγματι και άμεσα αντισυμβαλλόμενος και επιπλέον κατά την περίοδο των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως εάν κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο (ανάδοχο). 3. Τέλος επειδή για τη μεταβίβαση της δαπάνης δημοσίευσης των διακηρύξεων δημοπρασιών κ.λ.π., στην προκειμένη περίπτωση από το Δήμο σας προς τους επιτηδευματίες (αναδόχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επ' ονόματι των οποίων κατακυρώθηκαν οι δημοπρασίες, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία τους (των αναδόχων) θα είναι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδει ο Δήμος σας βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι είναι οι ανάδοχοι και η δαπάνη διακήρυξης βαρύνει τους ίδιους και οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ύψους αυτής, π.χ. φωτοτυπία των σχετικών τιμολογίων και όχι τα πρωτότυπα τιμολόγια που  εκδόθηκαν προς το Δήμο σας από τις εφημερίδες (σχετικά έγγραφά μας 1102141/680/ 0015/19.12.2007, 1060672/431/0015Β'/13.6.1994)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο