Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2008 ]

1105332/587/0015/14.11.2008 Τρόπος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών

(Τρόπος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1105332/587/0015/14.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών.


Σε απάντηση της από 20/10/2008 αίτησής σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι τηρείτε βιβλίο ασθενών και εκδίδετε ΑΠΥ σε δύο αντίγραφα (πελάτης - στέλεχος), αθεώρητες, βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 και ότι επιθυμείτε να εκδίδετε αντί για στέλεχος «συγκεντρωτική κατάσταση αποδείξεων» για κάθε σειρά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως στέλεχος.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των Α.Π.Υ., που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας, με τον τρόπο που προτείνετε με αυτή. Έχετε όμως τη δυνατότητα, για τις μηχανογραφικά εκδιδόμενες Α.Π.Υ., να κάνετε προαιρετικά χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης του ν.1809/1988 (παρά το ότι εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης τους οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003) των οποίων η χρήση, βάσει των τεχνικών τους προδιαγραφών, επιτρέπει τη διαφύλαξη των στελεχών των Α.Π.Υ., σε ηλεκτρονικό αρχείο και κατά συνέπεια τη μη εκτύπωσή τους (των στελεχών) σε χαρτί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο