Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1100665/558/0015/20.10.2008 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής, για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων

(Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής, για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1100665/558/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής, για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων.


Με την από 8/10/2008 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι αντικείμενο εργασιών της είναι η εμπορία νωπών κρεάτων που εισάγετε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία τα πωλείτε σε super markets και κρεοπωλεία, και περαιτέρω ερωτάτε εάν υπάγεστε ή όχι στην παρ. 3 της Εγκυκλίου ΠΟΛ.1104/6.7.2008 σε ότι αφορά την εξόφληση από τους πελάτες σας τιμολογίων αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής.

Για το ανωτέρω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ Α' 117) που κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1104/16.7.2008 ερμην. εγκύκλιο, προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) σύμφωνα με το οποίο τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων καθώς επίσης και η λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση πώλησης των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, εξοφλούνται μερικά ή ολικά με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι πελάτες σας λήπτες φορολογικών στοιχείων, που αφορούν αγορές από αυτούς κρεάτων αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω ανά φορολογικό στοιχείο, υποχρεούνται να εξοφλούν αυτά μερικά ή ολικά περιοριστικά και μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό ή με δίγραμμες επιταγές μη παρεχομένης της δυνατότητας διαφορετικού τρόπου εξόφλησης.

3. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η μη συμμόρφωση με τα προαναφερόμενα επιφέρει κυρώσεις που επιβάλλονται στους λήπτες των φορολογικών στοιχείων (όχι στους εκδότες) που αφορούν τις σχετικές συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2α' του ν. 2523/1997.

(Από 7.8.2009 με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης μερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας 1.000 ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές νωπών οπωρολαχανικών από πρόσωπο που παράγει τα αγροτικά αυτά προϊόντα, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παρ.7 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας.)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο