Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2008 ]

1086417/480/0015/29.8.2008 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων

(Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1086417/480/0015/29.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων.Με την από 14.8.2008 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης με οπισθογράφηση επιταγών πελατείας σας στο πλαίσιο της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.3670/2008, με την οποία προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και άνω που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων καθώς επίσης και η λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παρ.7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση πώλησης των ως άνω αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτου εξοφλούνται μερικά ή ολικά με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επί των ανωτέρω με την ερμηνευτική εγκύκλιο 1077022/412/0015/ΠΟΛ.1104/16.7.2008 διευκρινίσθηκαν τα εξής:


Η δίγραμμη επιταγή και ειδικότερα θέματα όπως το είδος και ο τύπος της, τα πρόσωπα από τα οποία μπορεί να γίνει διγράμμιση της επιταγής, η κυκλοφορία-μεταβίβαση αυτής, τα έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση της κ.λπ. ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν.5960/1933 (ΦΕΚ Α/ 401) περί επιταγών. Επομένως, στην περίπτωση που σύμφωνα με όσα εκθέτετε στην αίτησή σας επιχείρηση θέλει για την εξόφληση τιμολογίων αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και άνω που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων να οπισθογραφήσει δίγραμμη επιταγή έκδοσης τρίτου προσώπου (πελατείας της), αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο των άρθρων 37 και 38 του ν.5960/1933 «περί επιταγής», όσο και της παρ.2 του άρθρου 18 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ., όπως ισχύει.

Σχετικό με τα προαναφερόμενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε στο παρόν για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

(Από 7.8.2009 με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης μερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας 1.000 ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές νωπών οπωρολαχανικών από πρόσωπο που παράγει τα αγροτικά αυτά προϊόντα, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παρ.7 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας.)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο