Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2008 ]

1083823/164/0015/5.8.2008 Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων

(Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1083823/164/0015/5.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων.


Σε απάντηση του 1161/4.6.2008 εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από τη Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. (σχετ. εγγρ. 1070649/3948/796/Α0014/30.6.08) και όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό οι συναλλαγές, που διενεργούνται από 22.12.2006 και εφεξής, μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών, επιτρεπομένου του συμψηφισμού των αμοιβαίων ανταπαιτήσεών τους.

3. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι εφόσον πρόκειται για συναλλαγή η οποία συγκεντρώνει αθροιστικά τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω διατάξεις, ως προς το ύψος της συναλλαγής (15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο) και το είδος αυτής (αγορά αγαθών - λήψη υπηρεσιών), ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου έχει υποχρέωση να την εξοφλεί περιοριστικά και μόνο με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε πρόκειται για τμηματική είτε για ολική εξόφληση, μη επιτρεπομένου του συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, με εξαίρεση στην τελευταία αυτή περίπτωση των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών (έναρξη ισχύος από 22.12.2006).

Επομένως η εξόφληση των συναλλαγών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν καλύπτει τους υπόχρεους έναντι της υποχρέωσης που θεσπίζουν οι διατάξεις αυτές.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, ως λόγος ανεπάρκειας των βιβλίων και των στοιχείων της Β' και Γ' κατηγορίας, μεταξύ των άλλων, θεωρείται και η εξόφληση των τιμολογίων αξίας 15.000 ευρώ και άνω, με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού (μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή).

5. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η εξόφληση τιμολογίων αξίας 15.000 ευρώ και άνω με μη προβλεπόμενο τρόπο (μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή) αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και στοιχείων (και όχι ανακρίβειας) που βέβαια συνεκτιμάται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την τελική κρίση των βιβλίων και των στοιχείων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο