Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2008 ]

1069898/379/0015/27.6.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρεία Α.Ε. χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για τον αυτοτελή κλάδο λειτουργικής μακροχρόνιας μίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων που διατηρεί

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρεία Α.Ε. χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για τον αυτοτελή κλάδο λειτουργικής μακροχρόνιας μίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων που διατηρεί)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1069898/379/0015/27.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρεία Α.Ε. χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για τον αυτοτελή κλάδο λειτουργικής μακροχρόνιας μίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων που διατηρεί.Σχετικά με την 1024678/10333/Β0012/26.3.2008 απάντηση της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος στην από 28.2.2008 αίτησή σας και όσον αφορά τα θέματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992) επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικό σειράς και ενιαία αρίθμηση.

2. Περαιτέρω, όπως μας γνωρίσατε με την από 28.2.2008 αίτησή σας, στην εταιρία σας λειτουργούν δύο, λογιστικά και επιχειρησιακά, αυτοτελής κλάδοι ως εξής: α) κλάδος χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κατ' εφαρμογή του ν.1665/1986 και β) κλάδος λειτουργικής μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, κατ' εφαρμογή του ν.3483/2006, με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.1665/1986.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 1024678/10333/Β0012/26.3.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος: «…τα μισθώματα που σας καταβάλλουν οι μισθώτριες επιχειρήσεις των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αφορούν τον κλάδο μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης, εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χωριστή παρακολούθηση του εν λόγω κλάδου από τον κλάδο leasing, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των συναλλαγών και των δύο κλάδων.».

3. Ενόψει των προαναφερομένων και προκειμένου να εξασφαλίζεται η διακεκριμένη παρακολούθηση της δραστηριότητας των δύο κλάδων, τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) που θα εκδίδει η υπόψη επιχείρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτες μισθώτριες επιχειρήσεις, σκόπιμο κρίνεται, για τη διευκόλυνση των ελεγκτικών επαληθεύσεων, να εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά κατά κλάδο αυτής, με σαφή αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών στο περιεχόμενο αυτών. Τα τιμολόγια αυτά θα υπόκεινται σε θεώρηση ή σε σήμανση μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., αναλόγως του τρόπου έκδοσης αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά αντίστοιχα), καθόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., για κάποιον εκ των δύο κλάδων της υπόψη επιχείρησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο