Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2008 ]

1073615/394/0015/7.7.2008 Καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου

(Καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1073615/394/0015/7.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου.


Σε συνέχεια της 1031055/511/Α0012/13.6.2008 απάντησης της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος στην από 14.3.2008 αίτησή σας και όσον αφορά τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει απόδειξη δαπάνης. Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις οι οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που τις βαρύνουν βάσει σύμβασης οι οποίες καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου, εφόσον αυτές αποτελούν εκπεστέα δαπάνη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, καταχωρούνται στα εκάστοτε τηρούμενα βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με δικαιολογητικά εγγραφής τη σύμβαση και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών στο Ι.Κ.Α. ή με την έκδοση απόδειξης δαπάνης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω (παράγραφος 2 του παρόντος) για την καταβολή τους στον εργοδότη του έργου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο