Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2008 ]

1107216/724π.ε./0015/23.1.2008 Ακύρωση εκδοθείσας απόδειξης παροχής υπηρεσιών για παροχή ιατρικών υπηρεσιών

(Ακύρωση εκδοθείσας απόδειξης παροχής υπηρεσιών για παροχή ιατρικών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1107216/724π.ε./0015/23.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ακύρωση εκδοθείσας απόδειξης παροχής υπηρεσιών για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.


Με την από 9.11.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι διατηρείτε Διαγνωστικό Ιατρικό Κέντρο στο οποίο δέχεστε και ασθενείς ασφαλιστικών ταμείων. Συμβαίνει όμως αρκετοί από τους ασθενείς αυτούς να παρουσιάζονται για εξετάσεις άνευ του παραπεμπτικού σημειώματος του ασφαλιστικού τους φορέα και εσείς ακολουθώντας τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. τους εγγράφετε στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών και στη συνέχεια εκδίδεται αθεώρητη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) για την ληφθείσα αμοιβή. Όταν όμως οι εν λόγω ασθενείς λάβουν το παραπεμπτικό προσέρχονται στο Κέντρο σας και απαιτούν την επιστροφή της καταβληθείσας αμοιβής.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε αν παρέχεται η δυνατότητα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ακύρωσης της συναλλαγής και επιστροφής της καταβληθείσας αμοιβής, είτε με την ακύρωση της εκδοθείσας Α.Π.Υ., είτε με την έκδοση ακυρωτικού σημειώματος, είτε με την έκδοση απόδειξης επιστροφής.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18 και 23 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι για να ακυρωθούν τα φορολογικά στοιχεία με τον τρόπο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις δεν θα πρέπει να έχει γίνει χρήση τους.

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ακύρωσης των Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία σας και παραδοθεί στους αντισυμβαλλόμενούς σας ιδιώτες (ασφαλισμένους των ταμείων), αφού έχει γίνει χρήση τους, δηλαδή έχουν περιέλθει (παραδοθεί) σ' αυτούς.

3. Περαιτέρω, η εταιρεία σας δεν έχει τη δυνατότητα ακύρωσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι των ταμείων προσκομίσουν εκ των υστέρων το παραπεμπτικό του ταμείου με την έκδοση πιστωτικού ή άλλου στοιχείου, καθόσον από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), η απόδειξη επιστροφής που λειτουργεί ως «πιστωτική απόδειξη» εκδίδεται στις περιπτώσεις επιστροφής αγαθών στις λιανικές πωλήσεις καθώς και στην περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της  Α.Λ.Π., που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ' του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα και ο πελάτης συμφωνεί στην παροχή έκπτωσης (λόγω του ελαττώματος), χωρίς να επιστρέψει το αγαθό και δεν προβλέπεται δυνατότητα χρησιμοποίησής της και στην παροχή υπηρεσίας.

4. Συνεπώς το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεσθε στην υπόψη αίτησή σας είναι λειτουργικό και οργανωτικό της επιχείρησής σας και επομένως η αντιμετώπισή του εμπίπτει στα πλαίσια αυτά της επιχείρησής σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο