Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2008 ]

1073778/399/0015/22.7.2008 Απαλλαγή των μεταφορέων από τη θεώρηση των φορτωτικών, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003

(Απαλλαγή των μεταφορέων από τη θεώρηση των φορτωτικών, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1073778/399/0015/22.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μεταφορέων από τη θεώρηση των φορτωτικών, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.


Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ.14101/1.7.2008 εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παραγρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1083/2.6.2003, στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, εντάσσονται οι μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ημερολόγιο μεταφοράς (θεωρημένο), κατ' αναλογία των οριζομένων στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1273/1.12.1989 (ΦΕΚ 923 Β'). 2. Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1273/1989, καθώς και της μεταγενέστερης Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/1992, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα, υποχρεωτική τήρηση του ημερολογίου μεταφοράς διακρίνουμε στις εξής περιπτώσεις : α) Όταν εκδίδεται μια συγκεντρωτική φορτωτική κατά μήνα, για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές μέσα στον ίδιο μήνα, από τον ίδιο φορτωτή στον ίδιο παραλήπτη και τα κόμιστρα καταβάλλονται στον μεταφορέα, για όλες τις μεταφορές του μήνα, από το ίδιο πρόσωπο.

β) Όταν εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική ή συγκεντρωτική απόδειξη μεταφοράς, για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές μέσα στον ίδιο μήνα, από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες και τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή. γ) Γενικά για τις αστικές μεταφορές, εφόσον για το κόμιστρο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς.

Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις (μεμονωμένες μεταφορές, έκδοση φορτωτικής αντί απόδειξης μεταφοράς για τις αστικές μεταφορές, Διεθνείς μεταφορές κ.λπ.), η τήρηση του ημερολογίου μεταφοράς δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον όμως τηρείται προαιρετικά (πάντα θεωρημένο), κατ' επιλογή του μεταφορέα, τότε οι φορτωτικές που αφορούν τις περιπτώσεις που καταχωρούνται σ' αυτό, εκδίδονται αθεώρητες με βάση της διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.

3. Τέλος σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης των φορτωτικών, υπάρχει υποχρέωση σήμανσης τους με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, βάσει των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1083/2003.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο