Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2008 ]

1087287/484/0015/18.9.2008 Αναγραφή ή μη των αριθμών δελτίων αποστολής και του κομίστρου στο ημερολόγιο μεταφοράς επί επαναλαμβανόμενων μεταφορών

(Αναγραφή ή μη των αριθμών δελτίων αποστολής και του κομίστρου στο ημερολόγιο μεταφοράς επί επαναλαμβανόμενων μεταφορών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1087287/484/0015/18.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Αναγραφή ή μη των αριθμών δελτίων αποστολής και του κομίστρου στο ημερολόγιο μεταφοράς επί επαναλαμβανόμενων μεταφορών.Με την από 25.8.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας είναι μεταφορική εταιρία η οποία εκτελεί επαναλαμβανόμενες μεταφορές και αστικές μεταφορές με τον ίδιο φορτωτή- εντολέα βάσει σύμβασης, με συμφωνημένη αμοιβή, τηρώντας ημερολόγιο μεταφοράς και ρωτάτε α) εάν στη στήλη του ημερολογίου μεταφοράς όπου σημειώνονται τα σχετικά παραστατικά μπορεί να αναγράφεται η φράση «ως κατάσταση» και να επισυνάπτεται σχετική μηχανογραφική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα δελτία αποστολής, αντί της χειρόγραφης αναγραφής 20-30 αριθμών δελτίων αποστολής και β) εάν στο ημερολόγιο μεταφοράς αντί του κομίστρου μπορεί να αναγράφεται η σύμβαση συνεργασίας με τον εντολέα στην οποία αναλυτικά αναφέρονται τα κόμιστρα. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προβλέπεται στην παρ.16.5.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της Α.Υ.Ο. 1077844/641ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517/Β), «μπορεί για τις επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα ή και αραιότερα διαστήματα μεταφορές αγαθών με φορτηγά αυτοκίνητα ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες, και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή, να τηρείται από το μεταφορέα ημερολόγιο μεταφοράς και να εκδίδεται θεωρημένη συγκεντρωτική φορτωτική ή θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς για τις αστικές μεταφορές στο τέλος κάθε μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα. Επίσης, συγκεντρωτική φορτωτική εκδίδεται από το μεταφορέα και όταν συμφωνείται μηνιαίο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τις εκτελεσθείσες μεταφορές, οπότε στο τηρούμενο θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς αναγράφεται στην αρχή κάθε μήνα το συμφωνηθέν μηνιαίο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης αντί της αναγραφής του κομίστρου για κάθε δρομολόγιο». Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ.16.7 της ίδιας ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου στο περιεχόμενο του ημερολογίου μεταφοράς περιλαμβάνονται και οι αριθμοί των συνοδευτικών στοιχείων.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αιτήματα σας περί διαφόρου τρόπου τήρησης του ημερολογίου μεταφοράς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης νομοθετικής βάσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο