Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2008 ]

1033324/209/0015/19.5.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για χορήγηση διατακτικών γευμάτων, από επιχείρηση προς το προσωπικό αυτής

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για χορήγηση διατακτικών γευμάτων, από επιχείρηση προς το προσωπικό αυτής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1033324/209/0015/19.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για χορήγηση διατακτικών γευμάτων, από επιχείρηση προς το προσωπικό αυτής.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας δραστηριοποιείται στον τομέα της έκδοσης διατακτικών για την αγορά τροφής, μία δε από τις ανάγκες που εξυπηρετεί η χορήγηση των διατακτικών τροφής είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των εργαζομένων των εταιριών, ως μέρος των εξόδων κίνησης αυτών για δαπάνες υπηρεσιών που τους έχουν ανατεθεί και ρωτάτε για τα φορολογικά παραστατικά που απαιτούνται, με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992),για τις χορηγούμενες ως άνω διατακτικές. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφά μας 1009685/81/0015/28.5.1996 και 1038083/313/0015/5.5.2006) ότι, οι επιχειρήσεις που χορηγούν σε εργαζομένους τους διατακτικές προκειμένου αυτοί να γευματίζουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή να καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ..

2. Περαιτέρω, η εταιρία που εκδίδει και διαθέτει τις διατακτικές σε τρίτες επιχειρήσεις, για την αμοιβή που εισπράττει ως προμήθεια, κατά το χρόνο διάθεσης των διατακτικών, πρέπει να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρηση που διαθέτει τις διατακτικές στο προσωπικό της. Στο τιμολόγιο αυτό θα περιγράφεται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, με αναφορά και στο πλήθος των χορηγηθεισών διατακτικών, κατά κατηγορία (αξία), καθώς και η συνολική αξία αυτών.

Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρία που εκδίδει και διαθέτει τις διατακτικές τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, εκδίδει κατά το χρόνο είσπραξης του αντιτίμου των διατακτικών απόδειξη είσπραξης (αθεώρητη). (Σχετ. έγγραφο 1009685/81/0015/28.5.1996).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο