Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2008 ]

1081649/439/0015/21.11.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για δωρεάν διάθεση αγαθών

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για δωρεάν διάθεση αγαθών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081649/439/0015/21.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για δωρεάν διάθεση αγαθών.


Με την από 29.7.2008 αίτησή σας θέτετε ότι η εταιρεία σας, η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας χρωμάτων, στα πλαίσια της εμπορικής της πολιτικής παραδίδει στους πελάτες της επιτηδευματίες δωρεάν προϊόντα, ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας. Μέχρι 30.6.2008 η εταιρεία σας για τις συναλλαγές αυτές εξέδιδε ξεχωριστά δελτίο αποστολής για τα δωρεάν προϊόντα με σκοπό διακίνησης «δωρεάν διάθεση» και στη συνέχεια ακολουθούσε η έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης ανά πελάτη, βάση της οποίας γινόταν η εγγραφή στα λογιστικά σας βιβλία για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογούσε. Από 1.7.2008 η εταιρεία σας εναρμονιζόμενη με τις διατάξεις της Α2-3619/28.5.2008 Αγορανομικής Διάταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης απεικονίζει τα δωρεάν προϊόντα που δίνετε στους πελάτες σας επί των εκδιδόμενων τιμολογίων (που περιλαμβάνουν και αγαθά που τιμολογούνται κανονικά) αναγράφοντας την ένδειξη «δώρο», όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω Αγορανομικής Διάταξης. Ταυτόχρονα με την έκδοση του Τιμολογίου ή Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής, επί του οποίου αναγράφονται και τα προϊόντα «δώρα» άνευ αξίας, το μηχανογραφικό σας σύστημα πραγματοποιεί τις αντίστοιχες εγγραφές που πραγματοποιούσε με την έκδοση της απόδειξης αυτοπαράδοσης. Δηλαδή, πραγματοποιείται η εξαγωγή των προϊόντων κατά ποσότητα και αξία από το τηρούμενο βιβλίο αποθήκης, καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές στη Γενική Λογιστική συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. ώστε να αποδοθεί με την αντίστοιχη περιοδική δήλωση. Με τον ανωτέρω χειρισμό οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας σας εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ωστόσο δεν υπάρχει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο ανά πελάτη (εν προκειμένω απόδειξη αυτοπαράδοσης) ως δικαιολογητικό εγγραφής, δεδομένου ότι το μηχανογραφικό σύστημα που διαθέτει η εταιρεία σας αδυνατεί να υποστηρίξει την έκδοση δύο φορολογικών στοιχείων αξίας για το ίδιο αγαθό και τον ίδιο πελάτη.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν είναι σύννομο, για τις εγγραφές αυτοπαράδοσης και την απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α., να εκδίδετε μία συγκεντρωτική κατάσταση στο τέλος κάθε μήνα, φορολογικό στοιχείο που μπορεί να υποστηρίξει το μηχανογραφικό σας σύστημα.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν.1642/1986 (νυν ν.2859/2000 Κώδικας Φ.Π.Α.), εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1014814/126/0015/ 25.2.1993) στη περίπτωση που χορηγείται από επιτηδευματία σε άλλους επιτηδευματίεςπελάτες του κάποια ποσότητα δωρεάν (όχι έκπτωση σε είδος), μπορεί τα αγαθά αυτά να αναγράφονται επί των τιμολογίων χωρίς αξία, αλλά με την ένδειξη ότι πρόκειται για αυτοπαράδοση αγαθών και με την προϋπόθεση να εκδίδεται μία συγκεντρωτική μηνιαία απόδειξη αυτοπαράδοσης για την τακτοποίηση του Φ.Π.Α., στην οποία θα αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των δωρεάν διατιθέμενων αγαθών, η αξία τους, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο, καθώς και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.

3. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορείτε κατ' ανάλογη εφαρμογή των προαναφερθέντων τα αγαθά που διαθέτετε δωρεάν στους πελάτες σας (όχι έκπτωση σε είδος) να τα περιλαμβάνετε στα εκδοθέντα τιμολόγια χωρίς αξία και με την ένδειξη ότι πρόκειται για αυτοπαράδοση αγαθών, υπό την προϋπόθεση να εκδίδετε μία συγκεντρωτική απόδειξη αυτοπαράδοσης ανά μήνα με το προαναφερθέν περιεχόμενο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο