Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1084299/466/0015/10.11.2008 Δωρεάν διάθεση αγαθών από επιχείρηση (φαρμακείο) σε πελάτες αυτής

(Δωρεάν διάθεση αγαθών από επιχείρηση (φαρμακείο) σε πελάτες αυτής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1084299/466/0015/10.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Δωρεάν διάθεση αγαθών από επιχείρηση (φαρμακείο) σε πελάτες αυτής.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι επιχείρηση (φαρμακείο) που λειτουργεί υπό μορφή Ο.Ε., θέλει να δωρίσει σε πελάτη της (ιδιώτη) κάποιο από τα αγαθά που εμπορεύεται και περαιτέρω ρωτάτε αναφορικά με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία στην περίπτωση αυτή, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Για την δωρεάν παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε πελάτες - ιδιώτες αυτής , για την αγορά των οποίων η ενδιαφερόμενη επιχείρηση απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και εξέπεσε το φόρο αυτό, υποχρεούμενη στη συνέχεια να τον αποδώσει, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοση του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.14.5. της εγκυκλίου 3/1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του Κ.Β.Σ.) η απόδειξη αυτοπαράδοσης εκδίδεται για τις παραδόσεις αγαθών αμέσως με την παράδοση του αγαθού. Σε περίπτωση που τα υπόψη αγαθά (δώρα) αποσταλούν με ευθύνη της επιχείρησης προς τους πελάτες της (ιδιώτες), για τη διακίνησή τους θα συνοδεύονται με δελτίο αποστολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ..

2. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο1088860/627/ΠΟΛ.1188/29.7.1994 για τις περιπτώσεις που υφίσταται υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην κανονική αξία των προσφερόμενων ειδών (αυτοπαράδοση) και όχι στην αξία κόστους αυτών, θα εκδίδεται για κάθε περίπτωση στοιχείο αυτοπαράδοσης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π.) από ιδιαίτερο αθροιστή της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.), εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με την ένδειξη αυτοπαράδοση ή χειρόγραφη θεωρημένη α.λ.π. με την ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης» και με την κανονική αξία που τα προσφερθέντα αγαθά θα διατίθεντο για οποιονδήποτε τρίτο.

3. Ενόψει των προαναφερομένων, σε περίπτωση που η υπόψη επιχείρηση (φαρμακείο) θέλει να δωρίσει σε πελάτη της (ιδιώτη) κάποιο από τα αγαθά που εμπορεύεται και πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται για την έκδοση του στοιχείου αυτοπαράδοσης στην περίπτωση αυτή, μπορεί το στοιχείο αυτό να εκδοθεί από ιδιαίτερο αθροιστή της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.), εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με την ένδειξη αυτοπαράδοση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το εμπορεύσιμο αγαθό που διατίθεται ως δώρο από την υπόψη επιχείρηση σε πελάτη της (ιδιώτη), έχει περιέλθει και σ' αυτή ως «δωρεάν διάθεση» (και κατά συνέπεια δεν έχει εκπέσει το Φ.Π.Α. εισροών) δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης.

Επισημάνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω αναφερόμενα, ως πραγματικά περιστατικά, αποτελούν αντικείμενο έρευνας του φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο