Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2008 ]

1108832/741π.ε./0015/25.2.2008 Δωρεάν διάθεση αγαθών στο προσωπικό επιχείρησης και σε τρίτους. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

(Δωρεάν διάθεση αγαθών στο προσωπικό επιχείρησης και σε τρίτους. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1108832/741π.ε./0015/25.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Δωρεάν διάθεση αγαθών στο προσωπικό επιχείρησης και σε τρίτους. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.


Με την από 14.11.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία χορηγεί στο προσωπικό της κάθε μήνα καθώς και κατά τη διάρκεια γιορτών ή ειδικών εκδηλώσεων περιορισμένη ποσότητα διαφόρων προϊόντων της των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά δικαιούχο. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται, είτε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε εκτός των εγκαταστάσεών της, όπου περιστασιακά μπορεί να λάβει χώρα κάποια εκδήλωση που συμμετέχουν εργαζόμενοι (π.χ. εορτή κοπής βασιλόπιττας σε ξενοδοχείο κ.λ.π.).

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα εάν πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό δελτίο αποστολής για την παράδοση των αγαθών προς κάθε εργαζόμενο και ξεχωριστή απόδειξη αυτοπαράδοσης.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/1992 (παρ.11.1.), προκύπτει ότι δελτίο αποστολής εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στη περίπτωση που πωλούνται αγαθά λιανικώς και παραδίδονται στον ιδιώτη στο κατάστημα, αλλά αρκεί η παράδοση της Α.Λ.Π.

2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), αντί της απόδειξης αυτοπαράδοσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «ως απόδειξη αυτοπαράδοσης».

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, συνυφασμένης με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης της παραγράφου 1 (το ιδίου άρθρου) για κάθε πρόσωπο.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η σύνταξη της ονομαστικής κατάστασης που αναφέρεται ανωτέρω, για τα αγαθά που διαθέτει δωρεάν η εν λόγω εταιρεία στους εργαζομένους της, δεδομένου ότι, ως στοιχείο αξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναπληρώνει νόμιμα την απόδειξη αυτοπαράδοσης, εφόσον σημειώνεται το γεγονός αυτό (χαρακτηρισμός ως απόδειξης αυτοπαράδοσης), καθώς και ο  Φ.Π.Α. που πρέπει να αποδοθεί. Επίσης, δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού ή συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για την παράδοση των αγαθών στους εργαζομένους, δεδομένου ότι πρόκειται περί συναλλαγών λιανικής για τις οποίες συντάσσεται άμεσα η παραπάνω ονομαστική κατάσταση, ως απόδειξη αυτοπαράδοσης.

Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που τα αγαθά της εταιρείας διανέμονται στους εργαζόμενούς της εκτός των εγκαταστάσεών της (π.χ. ξενοδοχείο) θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγκαταστάσεις της μέχρι το σημείο διανομής με δελτίο αποστολής στο οποίο ως σκοπός διακίνησης θα αναφέρεται «προς δωρεάν διάθεση στους εργαζόμενους». Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση, από πλευράς Κ.Β.Σ. για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, είναι ίδια με την προηγούμενη και στην περίπτωση όπου αγαθά - προϊόντα της εταιρείας διατίθενται δωρεάν προς τρίτους (κοινό).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά τη δωρεάν διάθεση δειγμάτων προς το καταναλωτικό κοινό, εφαρμογή έχουν τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση με την εγκύκλιο Σ.47/2/ΠΟΛ.5/7.1.1988 αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο