Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2009 ]

1048242/233/0015/25.5.2009 Έκδοση δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων

(Έκδοση δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1048242/233/0015/25.5.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων.Με την ανωτέρω αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει στην ιδιοκτησία της τουριστικά λεωφορεία, τα οποία θα εκμισθώσει σε άλλη εταιρεία με αντικείμενο την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού (φωτοαντίγραφο του οποίου μας επισυνάπτετε) και μας ρωτάτε ποιος είναι ο υπόχρεος για την έκδοση των δελτίων κίνησης των εν λόγω τουριστικών λεωφορείων.

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να εκδίδουν τριπλότυπο δελτίο κίνησης σε κινητά φύλλα, πριν την εκκίνηση του λεωφορείου για κάθε μεταφορά προσώπων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.

2. Βάσει των όσων αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, η πρώτη εκ των συμβαλλομένων (μισθώτρια εταιρεία) θα καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση - «μίσθωμα» στην εταιρεία σας, ανεξαρτήτως του πλήθους των μεταφορών που θα πραγματοποιηθούν, ενώ παράλληλα θα αναλαμβάνει την κατάρτιση του προγράμματος κίνησης του κάθε λεωφορείου και θα είναι αρμόδια για την οργάνωση και εκμετάλλευση του συνόλου των μετακινήσεων.

3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση των μετακινήσεων αποτελούν αντικείμενο της μισθώτριας εταιρείας, συνάγεται ότι αυτή αποτελεί τον εκμεταλλευτή των εν λόγω τουριστικών λεωφορείων και συνεπώς έχει και την υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων δελτίων κίνησης βάσει των όσων σαφώς ορίζονται στο άρθρο 13α του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο