Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2009 ]

1062316/299/0015/7.9.2009 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/ΠΟΛ.1081/12.6.2009, στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.)

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/ΠΟΛ.1081/12.6.2009, στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1062316/299/0015/7.9.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/ΠΟΛ.1081/12.6.2009, στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.).


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/ΠΟΛ.1081/12.6.2009 (ΦΕΚ Β' 1211/19.6.2009), ορίζεται ότι από 1.7.2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες και λοιπά συναφή), εκδίδουν και παραδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.), που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), αμέσως με την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β'). Η ρύθμιση αυτή αφορά ουσιαστικά ένα μέρος των υπόψη εκμεταλλευτών, που έκαναν χρήση του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των α.λ.π. με την έκδοση των δελτίων παραγγελίας, αφού ως γνωστόν η έκδοση των δελτίων παραγγελίας αποτελούσε δυνητική ευχέρεια και όχι υποχρέωση του επιτηδευματία.

Συνεπώς, με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων οι εν λόγω εκμεταλλευτές εκδίδουν πλέον στο σύνολό τους τις α.λ.π. σύμφωνα με όσα ισχύουν από τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και τα οποία εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση πώλησης αγαθών σε ιδιώτη πελάτη, δηλαδή άμεσα με την παράδοση των αγαθών.

2. Ενόψει των προαναφερομένων, σε περίπτωση που τα ως άνω μνημονευόμενα καταστήματα διατίθενται για τη διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.),για διευκόλυνση λόγω της ιδιομορφίας των εν λόγω συναλλαγών (ένας αντισυμβαλλόμενος πελάτης, διαφορετικές συμφωνίες ανά αντισυμβαλλόμενο πελάτη κ.λπ.), μπορεί να εκδίδεται μία «συνολική» απόδειξη με το αρχικώς συμφωνηθέν «συνολικό» τίμημα, με την έναρξη εκτέλεσης (σερβιρίσματος) της σχετικής συμφωνίας. Για κάθε επιπλέον, συμπληρωματικά, σερβιριζόμενο είδος, πέραν των αρχικώς συμφωνηθέντων, εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/279/ΠΟΛ.1081/12.6.2009. Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας μπορεί να τηρείται εκδίδεται «ανοιχτό» Δελτίο Αποστολής, με την έναρξη του σερβιρίσματος, στο οποίο καταχωρείται κάθε σερβιριζόμενο είδος και στη συνέχεια να εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης ή να τηρείται - εκδίδεται Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, κατά τον ίδιο τρόπο (έγγραφό μας 1093190/747/0015/31.10.2001).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο