Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2009 ]

1018797/70/0015/20.3.2009 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (service fees)

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (service fees))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1018797/70/0015/20.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (service fees).


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι δυνατή η έκδοση Α.Π.Ε. κατά την πώληση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και η αναγραφή σ' αυτήν διακεκριμένα της αξίας του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και του ποσού που εισπράττετε από τους πελάτες για τις υπηρεσίες μεσολάβησης για την έκδοση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (service fees), κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά για τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133390/1104/0015/ΠΟΛ.1102/16.3.1993 (Φ.Ε.Κ. Β' 234) «Έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις», με τις οποίες ρυθμίζεται μεταξύ άλλων η έκδοση απόδειξης πώλησης (Α.Π.Ε.), αφορούν αποκλειστικά και μόνον την πώληση των αεροπορικών εισιτηρίων και συνεπώς δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής κατά την πώληση εν προκειμένω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

2. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων και ειδικότερα ότι δεν προβλέπεται η έκδοση απόδειξης πώλησης (Α.Π.Ε.) κατά την πώληση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα πρέπει για την αμοιβή των υπηρεσιών μεσολάβησης που εισπράττετε, να εκδίδετε ιδιαίτερο φορολογικό στοιχείο (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. ανάλογα με την ιδιότητα του συναλλασσόμενου πελάτη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του ν.1809/1988.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο