Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2009 ]

1112013/623/0015/18.2.2009 Έκδοση λανθασμένου στοιχείου παράδοσης κτισμάτων

(Έκδοση λανθασμένου στοιχείου παράδοσης κτισμάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1112013/623/0015/18.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση λανθασμένου στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.


Σε απάντηση της από 11.11.2008 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον τρόπο τακτοποίησης από πλευράς Κ.Β.Σ., της λανθασμένης έκδοσης στοιχείων παράδοσης κτισμάτων, με τα οποία υπολογίστηκε και τιμολογήθηκε ειδικότερα το δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος επέκτασης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του με αριθμ. 1128309/7816/1532/Α0014/23.12.2008 απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Φ.Π.Α., το οποίο και σας κοινοποιήθηκε, «στοιχείο παράδοσης κτισμάτων εκδίδεται για την καθαρή αξία των κτισμάτων που παραδίδονται από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον οικοπεδούχο, δηλαδή για την αξία της εργολαβίας επί αντιπαροχή. Δεν τιμολογείται ως αξία εργολαβίας το δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος επέκτασης το οποίο αποτελεί χιλιοστά οικοπέδου που διατηρούνται αδόμητα για τυχόν μελλοντική ανέγερση και εκ τούτου δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αξία της παρεχόμενης εργολαβίας στην οποία επιβάλλεται Φ.Π.Α. Συνεπώς θα πρέπει να εκδοθούν στοιχεία παράδοσης κτισμάτων προς τους οικοπεδούχους - ιδιώτες που έχουν συμβληθεί με την κατασκευαστική επιχείρηση μόνο για την αξία της παρεχόμενης εργολαβίας.».

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2007 (Φ.Ε.Κ. Β'311), προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου διπλότυπου στοιχείου με τίτλο «παράδοση κτισμάτων» από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον κύριο του οικοπέδου για κάθε οικοδομή που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ανεγείρεται επί οικοπέδου τρίτου με το σύστημα της αντιπαροχής, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

3. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. για την έκδοση «πιστωτικής» απόδειξης (π.χ. απόδειξη επιστροφής), μπορεί, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έπρεπε να εκδοθεί στοιχείο παράδοσης κτισμάτων προς τους οικοπεδούχους - ιδιώτες, για τη λογιστική τακτοποίηση της αξίας καθώς και του Φ.Π.Α. που αναλογεί, να εκδώσετε στοιχείο παράδοσης κτισμάτων με αρνητικό πρόσημο, στο οποίο θα αναγράφεται πέραν των οριζομένων στις διατάξεις της ΠΟΛ.1039/2007 και ο αριθμός του σχετικού/αρχικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων με την ανάλογη αιτιολογία, το οποίο και θα διαφυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Το στοιχείο αυτό θα καταχωρηθεί αρνητικά στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών και στην αντίστοιχη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων, στην περίπτωση που είχε καταχωρηθεί σ' αυτό το αρχικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο