Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

1009651/61/0015/14.2.2008 Έκδοση Α.Π.Υ. από πρακτορεία ΠΡΟ - ΠΟ για είσπραξη αμοιβών από πληρωμή λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

(Έκδοση Α.Π.Υ. από πρακτορεία ΠΡΟ - ΠΟ για είσπραξη αμοιβών από πληρωμή λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1009651/61/0015/14.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από πρακτορεία ΠΡΟ - ΠΟ για είσπραξη αμοιβών από πληρωμή λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.


Σε απάντηση του από 18/1/2008 εγγράφου σας, το οποίο ζητάτε να πληροφορηθείτε εάν είναι δυνατόν να εκδίδεται μία Α.Π.Υ. (ανά ημέρα ή εβδομάδα βάσει τηρουμένων καταστάσεων) με το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από πρακτορεία ΠΡΟ - ΠΟ που μεσολαβούν για την πληρωμή λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μεταξύ των πελατών τους και των επιχειρήσεων αυτών εισπράττοντας την αμοιβή από τους πελάτες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού κατά περίπτωση Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει …

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ιδίου Κώδικα ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών ή ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

3. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84Α') υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., έκδοσης μιας συγκεντρωτικής Α.Π.Υ. (ανά ημέρα, ανά εβδομάδα κ.λ.π.) για το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνονται από πελάτες πρακτορείου ΠΡΟ - ΠΟ για την μεσολάβησή του στην εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και κατά συνέπεια στον κάθε αντισυμβαλλόμενο πελάτη του πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται η  Α.Π.Υ. που τον αφορά η οποία εκδίδεται βάσει των προαναφερομένων διατάξεων με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (απλή ΦΤΜ ή μηχανογραφικά με σήμανση ΕΑΦΔΣΣ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο