Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2008 ]

1005934/37/ 0015/13.2.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ), για δωρεάν προσφερόμενα είδη (ενός καφέ και ενός σάντουιτς) στους πελάτες αυτού

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ), για δωρεάν προσφερόμενα είδη (ενός καφέ και ενός σάντουιτς) στους πελάτες αυτού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1005934/37/ 0015/13.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ), για δωρεάν προσφερόμενα είδη (ενός καφέ και ενός σάντουιτς) στους πελάτες αυτού.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι. ΚΤΕΟ), στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της που αναμένουν τη διέλευση του οχήματός τους από τα όργανα ελέγχου, προσφέρει δωρεάν ένα καφέ και ένα κρύο σάντουιτς (κατ' εφαρμογή της αριθμ. 30861/3651ΦΕΚ 895/6.6.2007 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3446/2006-ΦΕΚ 49Α', βάση των οποίων προβλέπεται υποχρεωτικά πλέον η ύπαρξη και λειτουργία στοιχειώδους αναψυκτηρίου στα Ι. ΚΤΕΟ, ενταγμένου στην κύρια δραστηριότητα του τεχνικού ελέγχου). Περαιτέρω δε θέτετε ερωτήματα όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των υπόψη δωρεάν προσφερόμενων ειδών και ειδικότερα, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, ζητάτε να σας γνωρίσουμε ποια τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τα προσφερόμενα δωρεάν είδη που προαναφέρονται.
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι τα Ι. ΚΤΕΟ εφόσον πραγματοποιούν τεχνικούς ελέγχους σε αυτοκίνητα, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εισερχομένων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περ.ι' της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992). (Σχετ. έγγραφο 1071451/474/0015/1.8.2007).

Συνεπώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ.1 και 2) του Κώδικα αυτού, χωρίς να απαιτείται η χρήση φ.τ.μ. ή φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του ν.1809/1988, καθ' ότι οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες, επειδή τηρούν πρόσθετο βιβλίο, υπάγονται σ' αυτούς που εξαιρούνται από τη χρήση τους για την έκδοση των Α.Π.Υ..

2. Όσον αφορά τα δωρεάν προσφερόμενα είδη (ένας καφές και ένα κρύο σάντουιτς) από την επιχείρησή σας προς τους πελάτες σας που αναμένουν τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους, για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων, σκόπιμο είναι στην εκδιδόμενη Α.Π.Υ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου από το Ι. ΚΤΕΟ, να αναφέρεται και η προσφορά των υπόψη ειδών (π.χ. στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και καφές-σάντουιτς κ.λπ.), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τη δαπάνη αγοράς των πρώτων υλών για την παρασκευή αυτών, δε συμψηφίζεται ο φόρος εισροών (Φ.Π.Α.). (Έγγραφό μας 1014832/117/0015/11.5.2006).

3. Τέλος οι Δ/νσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α., στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της σχετικής αίτησης, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα θέματα αρμοδιότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο