Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1994 ]

ΠΟΛ.1121/18.5.1994 Κοινοποίηση άρθρου 37 Ν.2214/1994 (Καταργείται η μέχρι σήμερα απαιτούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του Νομάρχη προκειμένου να προβαίνει το Δημόσιο σε αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας του πτωχεύσαντος)

(Κοινοποίηση άρθρου 37 Ν.2214/1994 (Καταργείται η μέχρι σήμερα απαιτούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του Νομάρχη προκειμένου να προβαίνει το Δημόσιο σε αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας του πτωχεύσαντος) )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 18 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1055910/4629/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 18. 5. 1994/Μ Ζ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Τηλέφωνο : 3614303

ΠΟΛ 1121

ΘΕΜΑ : "Κοινοποίηση άρθρου 37 Ν.2214/1994"

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2214/1994 "Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/11.5.94 τ.Α' και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία, ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου τροποποιείται και συμπληρώνεται το Ν.Δ.356/1974 (Κώδικας εισπράξεων Δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις).

Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1.- Καταργείται η μέχρι σήμερα απαιτούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του Νομάρχη προκειμένου να προβαίνει το Δημόσιο σε αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας του πτωχεύσαντος. Ετσι στο εξής το Δημόσιο μπορεί όχι μόνο να συνεχίζει την αρξάμενη προ της πτώχευσης αναγκαστική εκτέλεση αλλά και να ξεκινάει την όλη διαδικασία, σε περίπτωση που αυτή δεν είχε κινηθεί πριν την πτώχευση, χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του Νομάρχη.

2.- Σε περίπτωση εκποίησης της περιουσίας του πτωχεύσαντος δια πλειστηριασμού απαιτείται στο αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού που κοινοποιείται από τον επισπεύδοντα δανειστή ή τον σύνδικο και στη Δ/νση Εισπράξεως Δημ. Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών να επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατη έκθεση εκτίμησης των εκποιουμένων η οποία συντάσσεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

3.- Σε περίπτωση απευθείας εκποίησης από τον σύνδικο η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης, του είδους και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προς την Δ/νση Εισπράξεως Δημ. Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών και προς τους προϊσταμένους των ΔΟΥ & Τελωνείων που έχουν αναγγελθεί, πρέπει να γίνει τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκποίησης.

4.- Η προθεσμία ανακοπής πτωχευτικού συμβιβασμού για το Δημόσιο είναι δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης συνέλευσης των πιστωτών με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια Δ/νση Εισπράξεως Δημ. Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο