Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2008 ]

1007441/47/0015/21.1.2008 Είδος και τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων

(Είδος και τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1007441/47/0015/21.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Είδος και τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων.Σε συνέχεια της 1089640/1745/Α0012/9.11.2007 απάντησης της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας αναφορικά με το είδος και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και των κοινοχρήστων χώρων τους που εκπίπτουν από το εισόδημα φυσικών προσώπων που τα εκμεταλλεύονται, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) ή Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Κατ‘ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του.

Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη, στην οποία αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης, εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που πωλούνται αγαθά λιανικώς και παραδίδονται στον ιδιώτη στο κατάστημα, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, αλλά αρκεί η παράδοση τους με την Α.Λ.Π. Αντίθετα, όταν τα αγαθά αποστέλλονται στον ιδιώτη με ευθύνη του πωλητή, είτε με δικό του μεταφορικό μέσο (του πωλητή) είτε με μεταφορικό μέσο Δ.Χ., απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι για τις αγορές μόνο υλικών για τις εν λόγω επισκευές, συντηρήσεις κ.λ.π. (π.χ. χρωμάτων, ηλεκτρικών ειδών κ.α) που διενεργείτε ως ιδιώτης από τις εγκαταστάσεις επιτηδευματιών το προσήκον φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται από αυτούς είναι απόδειξη λιανικής πώλησης από Φ.Τ.Μ. ή Η/Υ με σήμανση μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., και σε περίπτωση που αυτοί (επιτηδευματίες) τα αποστέλλουν με δική τους ευθύνη απαιτείται και η έκδοση δελτίου αποστολής. Επίσης στις περιπτώσεις επισκευών, βελτιώσεων, συντηρήσεων κ.λ.π. τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (π.χ. ελαιοχρωματισμοί, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κ.α.) εκδίδονται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λ.π) χειρόγραφες θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ακόμη και στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται δικά τους υλικά, εφόσον η αξία τους (των υλικών) είναι μικρότερη του 1/3 της συνολικής αμοιβής, στις οποίες, μεταξύ άλλων, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η  διεύθυνσή σας καθώς και το είδος των επισκευών, βελτιώσεων ή συντηρήσεων του έργου ή της εγκατάστασης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο