Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2008 ]

1112907/634/0015/23.12.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών διαφορών

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών διαφορών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1112907/634/0015/23.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών  διαφορών.

Με την από 13.11.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι στις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία σας με προμηθευτές εμπορευμάτων από το εξωτερικό (τρίτες χώρες, ή χώρες της Ε.Ε.) διαπιστώνονται συχνά ελλείμματα ή πλεονάσματα κατά την παραλαβή τους, σε σχέση με τις ποσότητες που αναγράφονται στα τιμολόγια των προμηθευτών. Για τις εν λόγω διαφορές εκδίδετε θεωρημένα δελτία ποσοτικής παραλαβής. Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποια φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδώσετε για να πραγματοποιήσετε τις δέουσες εγγραφές στα βιβλία σας, όταν για αυτά τα ελλείμματα ή πλεονάσματα δεν εκδίδονται από τους προμηθευτές σας του εξωτερικού πιστωτικά ή  συμπληρωματικά τιμολόγια αντίστοιχα.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από  επιτηδευματία εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επόμενου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του  αντισυμβαλλόμενου.

3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1125781/933/0015/12.10.1993) στην περίπτωση που εκδοθούν ανακριβώς πιστωτικά τιμολόγια ή υπάρξει  άρνηση έκδοσης, μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εφόσον οι αντισυμβαλλόμενοί σας προμηθευτές του εξωτερικού δεν εκδίδουν για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα, που διαπιστώνετε κατά την παραλαβή των αγαθών, πιστωτικά ή συμπληρωματικά τιμολόγια αντίστοιχα, μπορεί και για τις δύο περιπτώσεις η εταιρεία σας να εκδώσει τιμολόγια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ώστε να πραγματοποιήσετε τις δέουσες εγγραφές στα βιβλία σας.

5. Σημειώνεται ότι πέραν της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων, ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των σχετικών πράξεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως εμβάσματα τραπεζών, συμφωνητικά κ.λ.π. 6. Τέλος, τονίζεται ότι τα σχετικά τιμολόγια, όπως και τα στελέχη, επειδή δεν υπάρχει αντικείμενο φορολογίας για τους αντισυμβαλλόμενούς σας στην Ελλάδα, φυλάσσονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά από την εταιρεία σας στους χρόνους που ορίζονται κάθε φορά από το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο