Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2008 ]

1093404/519/0015/11.12.2008 Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου

(Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1093404/519/0015/11.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.Με την από 18.9.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι διατηρείτε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας εμπορία ποδηλάτων και περαιτέρω προτίθεσθε να κάνετε  επέκταση δραστηριότητας στον κλάδο ενοικίασης ποδηλάτων διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ποδήλατα σε τρίτους (επιτηδευματίες) προκειμένου να τα ενοικιάζουν για λογαριασμό σας, καταβάλλοντας σε αυτούς προμήθεια, ρωτάτε δε όσον αφορά τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τόσο της εταιρίας σας (εντολέας) όσο και των τρίτων (αντιπρόσωποι), στις συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω. Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 12.13 της ερμηνευτικής  εγκυκλίου 3/1992, για συναλλαγές που αφορούν:

α) πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου, β) επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου, γ) αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου,

δ) λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου, εκδίδεται εκκαθάριση. Δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και την ερμηνεία αυτού δεν προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για λογαριασμό τρίτου ή η έκδοση φορολογικών στοιχείων του αντιπροσώπου για τις υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο τρίτος (εντολέας).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του ν.3522/2006, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία μπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες των υπηρεσιών ή και των επιτηδευματιών που θα εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής (παρ.7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.).

3. Ενόψει των προαναφερομένων και επειδή το υπόψη θέμα μελετάται από την Υπηρεσία μας και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις στα πλαίσια γενικότερης επανεξέτασης του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού καθεστώτος, μέχρις ότου αυτό ρυθμιστεί για την περίπτωση που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας, εφόσον αποστείλετε τα εν λόγω ποδήλατα σε άλλο επιτηδευματία με σκοπό την εκμετάλλευσή τους από αυτόν (την ενοικίασή τους από αυτόν στο κοινό) θα εκδώσετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι πρόκειται για μίσθωση κινητού πράγματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο