Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2008 ]

1116285/645/0015/21.11.2008 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για χορήγηση εκπτώσεων

(Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για χορήγηση εκπτώσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1116285/645/0015/21.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για χορήγηση εκπτώσεων.

Απαντώντας στη χωρίς ημερομηνία αίτησή σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθ.5458/989/Α0014/29.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α., αναφορικά με το  αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ερμηνευτήκαν με την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο  εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές, εκτός του ΦΠΑ, οι οποίες επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.

2. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις χορήγησης έκπτωσης εκ των υστέρων επί πωλήσεως αγαθών (περ.β της παρ.1 του παρόντος), ανεξάρτητα από την αιτιολογία (λ.χ. εκπτώσεις λόγω τζίρου, λόγω έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος κ.λπ), δεν ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ο χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.

Όμως, στις περιπτώσεις που χορηγείται έκπτωση επί αρχικών τιμολογίων, λόγω διακανονισμού του τρόπου πληρωμής π.χ. έγκαιρη ή εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εξόφληση του τιμήματος (αναβλητική αίρεση), το Πιστωτικό Τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί στο χρόνο που πληρούται η αίρεση οπότε καθίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη η χορηγούμενη έκπτωση, όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 (παρ.12.11.4). (Έγγραφα1020100/127/22.2.2005, 1075589/591π.ε./12-2007, 1024186/150/0015/28.3.2008 και Εγκύκλιος  ΠΟΛ.1069/16.7.2004).

3. Ομοίως, στις περιπτώσεις εκπτώσεων λόγω τζίρου, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και για την εξυπηρέτηση των  διαφόρων φορολογιών, ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στο τέλος της χρήσης χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία ανάγονται οι εκπτώσεις, καθόσον αυτές αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πωλήσεων. (Έγγραφα 1154612/1284/0015/ 28.12.1993 και 1047625/370/0015/15.7.1999).

4. Τέλος, όσον αφορά το νομότυπο ή μη των χορηγούμενων κατά τα ανωτέρω εκπτώσεων, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κάθε περίπτωση εξαρτάται απόλυτα από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και δεδομένων που την απαρτίζουν και κατά συνέπεια κρίνεται, εν κατακλείδι, από τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο