Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2008 ]

1114033/626/0015/17.11.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1114033/626/0015/17.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου.


Με την από 13.3.2008 αίτησή σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθ.1087786/1543/Α0012/26.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, θέτετε  υπόψη μας ότι προτίθεσθε να δημιουργήσετε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μέσω της οποίας εκτός των άλλων πληροφοριών, που θα παρέχεται στους «επισκέπτες» της ιστοσελίδας αυτής, οι οποίες (πληροφορίες) σχετίζονται με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα παρέχετε και υπηρεσίες διαφήμισης ήτοι θα μπορεί να τοποθετούνται στην ιστοσελίδα σας σχετικές αγγελίες που αφορούν τα καταστήματα αυτά δωρεάν και επίσης θα διαφημίζονται δωρεάν ιδιοκτήτες άλλων ιστοσελίδων μέσω ενός συνδέσμου (link) που θα οδηγεί στη δική τους ιστοσελίδα και αντίστροφα (αλληλοδιαφήμιση) και περαιτέρω θέτετε ερώτημα αρμοδιότητάς μας που σχετίζεται με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις προαναφερόμενες συναλλαγές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 573 του Α.Κ. ορίζεται ότι «Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή
που απαιτεί».

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.2.1. (περ.γ') της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/24.11.1992, η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας  από τους συμβαλλόμενους θεωρείται, για το παρεχόμενο από αυτόν αγαθό ως πωλητής και  για το λαμβανόμενο απ' αυτόν ως αγοραστής. Άρα πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση ανταλλαγής αγαθών με υπηρεσίες.

3. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η παραχώρηση χώρου ιστοσελίδας στο internet σε τρίτους με σκοπό τη διαφήμισή τους, θεωρείται παροχή υπηρεσιών και  πρέπει να εκδίδονται προς κάθε αντισυμβαλλόμενο πελάτη - επιτηδευματία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (σχετ. έγγραφο 1040021/254/0015/21.4.1999)

4. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον παρέχετε υπηρεσίες διαφήμισης μέσω της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο σε επιτηδευματίες- ιδιοκτήτες άλλων διαδικτυακών τόπων και αντίστροφα ήτοι παρέχονται από αυτούς σε εσάς υπηρεσίες διαφήμισης μέσω των δικών τους ιστοσελίδων, η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ως ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των υπόψη επιτηδευματιών και πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Τέλος, τα παραπάνω αναφερόμενα ήτοι εάν οι υπόψη υπηρεσίες διαφήμισης παρέχονται «δωρεάν» ή έναντι τιμήματος, σε κάθε περίπτωση ως πραγματικά περιστατικά, αποτελούν αντικείμενο έρευνας του φορολογικού ελέγχου.

Η Δ/νση Φ.Π.Α. στην οποία έχει κοινοποιηθεί η υπόψη αίτηση με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο