Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1105607/209/0015/20.10.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρείας

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρείας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1105607/209/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρείας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας ζητάτε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας για το εάν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ακυρωτικές εγγραφές στα βιβλία των φυσικών προσώπων-μελών Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) που αφορούν τα έσοδα που απέκτησαν τα μέλη της για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία τους, για τις οποίες έχουν εκδοθεί Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, δεδομένου ότι για τα έσοδα αυτά δεν έχουν δική τους φορολογική υποχρέωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας για την εργασία που προσφέρουν σε αυτή και δεν υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος στο όνομά  τους, αλλά φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου, με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου αξίας (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. κατά περίπτωση) από τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών (έγγραφο 1035692/675/Α0012/5.4.2005). Κατ' επέκταση σε περίπτωση, που παρά τα ανωτέρω, έχουν εκδοθεί από τα φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες-μέλη της Ε.Ε. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς αυτή και έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές στα φορολογικά τους βιβλία, οι ακυρωτικές εγγραφές στα βιβλία τόσο των φυσικών προσώπων ελεύθερων επαγγελματιών-μελών της Ε.Ε., όσο και της ίδιας, γίνονται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (δεδομένου ότι οι Α.Π.Υ. των ελεύθερων επαγγελματιών που απευθύνονται σε άλλους επιτηδευματίες επέχουν θέση τιμολογίου), όπως έχει γίνει δεκτό με την παράγραφο 23.2.5. της ερμηνευτική εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ., κατά την οποία, αν η λανθασμένη έκδοση του τιμολογίου διαπιστωθεί μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο