Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2008 ]

1075964/411/0015/4.8.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί υποκατάστημα από άλλη εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή άλλο υποκατάστημα)

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί υποκατάστημα από άλλη εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή άλλο υποκατάστημα))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075964/411/0015/4.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί  υποκατάστημα από άλλη εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή άλλο υποκατάστημα).


Με από 14.7.2008 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας είναι εμπορική (χονδρική και λιανική πώληση) με υποκαταστήματα στα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα και ρωτάτε εάν είναι δυνατόν να γίνεται παραγγελία του πελάτη στο υποκατάστημα Α' με καταβολή του χρηματικού αντιτίμου και έκδοση απόδειξης είσπραξης, να γίνεται αποστολή του αγαθού, συνοδευομένου από δελτίο αποστολής, από το υποκατάστημα Β' και το στοιχείο αξίας (τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης κατά περίπτωση) να εκδίδεται από το υποκατάστημα (Α') στο οποίο έγινε η παραγγελία ή ακόμη και από την έδρα. Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει ότι «εφόσον, κατά την εξαγωγή αγαθών από το κεντρικό ή τα υποκαταστήματα παραδίδεται στον αγοραστή δελτίο αποστολής, επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης να εκδίδονται από το λογιστήριο (έδρα) της επιχείρησης» (εγκύκλιος 3/1992, 1036892/301/0015/2.5.2006, 1040274/331/0015/ 7.7.2006). Συνεπώς, κατ' ανάλογη εφαρμογή των προαναφερθέντων, είναι δυνατόν το δελτίο αποστολής να εκδοθεί από ένα υποκατάστημα, ενώ το στοιχείο αξίας να εκδοθεί από άλλο, εκείνο στο οποίο συντελέστηκε η συναλλαγή με τον πελάτη, ή ακόμη και από την έδρα, υπό την προϋπόθεση ότι στα υποκαταστήματα δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο