Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1027166/175/0015/8.4.2008 Εκδιδόμενα παραστατικά επί «μετατροπής» Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ομόρρυθμη Εταιρία

(Εκδιδόμενα παραστατικά επί «μετατροπής» Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ομόρρυθμη Εταιρία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1027166/175/0015/8.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά επί «μετατροπής» Εταιρίας Περιορισμένης  Ευθύνης σε Ομόρρυθμη Εταιρία.Απαντώντας στην από 4.3.2008 αίτησή σας σχετικά με το είδος του εκδιδόμενου παραστατικού στην περίπτωση «μετατροπής» εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε  ομόρρυθμη, με τους ίδιους εταίρους, τα ίδια ποσοστά συμμετοχής και αντικείμενο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μετατροπή επιχειρήσεων καλείται η μεταβολή της νομικής μορφής μιας εταιρίας σε άλλο εταιρικό τύπο χωρίς εκκαθάριση. Συνεπώς με τη «γνήσια» μετατροπή, εφόσον δηλαδή αυτή προβλέπεται από διατάξεις της νομοθεσίας, δεν δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο, αλλά παραμένει η ταυτότητα του νομικού προσώπου της παλιάς εταιρίας. Ωστόσο, η μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη εταιρία δεν ρυθμίζεται ούτε από τις διατάξεις του ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» ούτε από διατάξεις άλλου αναπτυξιακού ή φορολογικού νόμου, συνεπώς δεν νοείται τέτοια «γνήσια»  μετατροπή. Παρόλα αυτά, δεν απαγορεύεται να ακολουθηθεί διαδικασία που κατ' αποτέλεσμα να οδηγεί σε «μετατροπή» περνώντας όμως υποχρεωτικά από το στάδιο της λύσης και  εκκαθάρισης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας, δηλαδή νέου νομικού προσώπου.

2. Συνεπώς, η ανωτέρω «μετατροπή» μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας στην οποία θα γίνει πώληση της επιχείρησης με έκδοση δελτίου αποστολής- τιμολογίου από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης και εν συνεχεία λύση της ε.π.ε., είτε με λύση και εκκαθάριση της ε.π.ε. και εισφορά στην ομόρρυθμη κατά τη σύστασή της από τον κάθε εταίρο των περιουσιακών στοιχείων που θα λάβει από την ε.π.ε. με την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης (από την ε.π.ε.) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.5 της παρ.14.6 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992), χωρίς την περαιτέρω έκδοση άλλου φορολογικού στοιχείου, εφόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό (σύστασης) της ομόρρυθμης εταιρίας.

Το παρόν με αντίγραφο της αίτησης της ενδιαφερόμενης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τη Διεύθυνση Φ.Π.Α. και τη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών  Φορολογιών για τις τυχόν ενέργειές τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο