Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2008 ]

1037247/20/0015/31.3.2008 Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου

(Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1037247/20/0015/31.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.


Με το ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό σας σημείωμα θέτετε υπόψη μας ότι ελληνική επιχείρηση πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύναψε συμβάσεις με το Βουλγαρικό Δημόσιο για την εκτέλεση έργων πληροφορικής και παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια εξέδωσε για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες Τ.Π.Υ. με Φ.Π.Α. θεωρώντας, εσφαλμένα όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα. Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένου ότι δεν οφείλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και προκειμένου να τηρηθεί η βασική αρχή της ουδετερότητας του φόρου (δεδομένου ότι ο φόρος αυτός αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε)  και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. καθώς και  ότι η επιχείρηση λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο (αξία και Φ.Π.Α.) και στη συνέχεια να εκδοθεί νέο τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη χώρα του λήπτη - άρθρο 14 παράγραφος 5 περίπτωση η' του Κώδικα Φ.Π.Α».

Σε σχέση με το ανωτέρω ερώτημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. (παράγραφος 12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.

2. Επίσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό  ρητά από σχετικές διατάξεις.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 23.2.5. της ίδιας ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου (3/1992 του Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστωθεί  μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

4. Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι, όπως αναφέρετε στο υπηρεσιακό σας σημείωμα, ο φόρος που αναγράφεται στο εκδοθέν από την ελληνική επιχείρηση Τ.Π.Υ. αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., και επειδή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές, για τη διόρθωση του λανθασμένα εκδοθέντος Τ.Π.Υ. μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για το σύνολο της αξίας αυτού και το Φ.Π.Α. και στη συνέχεια να εκδοθεί νέο τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται μεταξύ των άλλων, ο α/α του τιμολογίου που αφορά, ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται καθώς και η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη χώρα του λήπτη - άρθρο 14 παράγραφος 5 περίπτωση η' του Κώδικα Φ.Π.Α».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο