Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2008 ]

1010317/63/0015/31.3.2008 Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους

(Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1010317/63/0015/31.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία  θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.


Με την από 18.1.2008 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας που έκανε έναρξη εργασιών το 2007 όφειλε να τιμολογήσει παρασχεθείσες υπηρεσίες σε πελάτη της μέχρι τις 31.12.2007. Το προβλεπόμενο για την τιμολόγηση φορολογικό στοιχείο (Τ.Π.Υ.) το θεώρησε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 14.1.2008. Ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν είναι νόμιμη η έκδοση του Τ.Π.Υ μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου με ημερομηνία  31.12.2007 από το στέλεχος που φέρει θεώρηση 14.1.2008. Στο σχετικό ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του ν.2753/1999 και ισχύουν από 17.11.1999, όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας του άρθρου 12 (Τιμολόγια Πώλησης, Τ.Π.Υ., Πιστωτικά Τιμολόγια κ.λπ.) που πρέπει  να εκδοθούν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου από τη λήξη της χρήσης μήνα (20 Ιανουαρίου), με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της οικείας χρήσης (31/12, 30/6), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.

Περαιτέρω, όπως έχει ερμηνευθεί με την εγκύκλιο 1003691/12/ΠΟΛ.1010/0015/ 12.1.2000, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και προκειμένου να τηρείται η αρχή της  ενιαίας, κατά χρήση τουλάχιστον, αρίθμησης στα φορολογικά στοιχεία, σκόπιμη είναι η  χρήση ιδιαίτερης σειράς, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα έκδοσής τους από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι εγγραφές στα βιβλία θα γίνονται στη χρήση που αφορούν.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γ', της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον  αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίησής τους από τα στοιχεία, μεταξύ  άλλων, το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών.

Με βάση τα προαναφερόμενα, είναι νόμιμη η έκδοση Τ.Π.Υ. με ημερομηνία έκδοσης την 31.12.2007, από στέλεχος που φέρει ημερομηνία θεώρησης το πρώτο εικοσαήμερο του  επόμενου μήνα (14.1.2008), εφόσον η έκδοσή του γίνει πράγματι μέσα στην κατ' επέκταση προβλεπόμενη προθεσμία δηλαδή 1Ιανουαρίου - 20 Ιανουαρίου. Άλλωστε το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία (31.12.2007) μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου και από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη της τρέχουσας χρήσης (2008), τα οποία επίσης θα μπορούσαν να φέρουν θεώρηση του 2008.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο