Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2008 ]

1019672/60/0015/27.3.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη μεταβίβαση ολόκληρου ή ποσοστών ιδιοκτησίας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης ή της Επαγγελματικής του άδειας

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη μεταβίβαση ολόκληρου ή ποσοστών ιδιοκτησίας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης ή της Επαγγελματικής του άδειας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1019672/60/0015/27.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη μεταβίβαση ολόκληρου ή  ποσοστών ιδιοκτησίας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης ή της Επαγγελματικής του άδειας.Απαντώντας στο υπ. αρ. 1. ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. 2. ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα
εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), «Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

2. Από τα οριζόμενα στην παρ. 11.9.5.θ) της εγκυκλίου 3/1992 με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., προκύπτει ότι δεν απαιτείται δελτίο αποστολής κατά τη  διακίνηση αυτοκινήτων και γενικά αυτοκινούμενων μηχανημάτων προς επισκευή ή συντήρηση ή μεταφορά προς επισκευή από τις εταιρείες οδικής βοήθειας ή οποιαδήποτε διακίνηση, εκτός της περίπτωσης που διακινούνται προς πώληση απ' ευθείας ή μέσω τρίτου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ιδίου κώδικα ορίζεται ότι για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.16 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, οι διατάξεις περί τιμολογίου δεν έχουν εφαρμογή και συνεπώς δεν εκδίδεται τιμολόγιο,  μεταξύ άλλων, στις πωλήσεις αυτοκινήτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβίβασης.

5. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, για την πώληση λεωφορείου Δ.Χ. με την άδεια ή μόνο το λεωφορείο ή ποσοστά τους μπορεί:

α) στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας, να εκδοθεί τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (θεωρημένο), με το οποίο θα καλύπτεται τόσο η μεταβίβαση  του λεωφορείου Δ.Χ. όσο και η μεταβίβαση της άδειας ή μόνο του λεωφορείου ή των ποσοστών τους ή

β) να μεταβιβαστεί το λεωφορείο Δ.Χ. και η άδεια μαζί ή μεμονωμένα ή ποσοστά τους με τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης (ενώπιον συμβολαιογράφου) σε κάθε περίπτωση. Τέλος διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση του δικαιώματος άδειας (ΔΧ αυτοκινήτου)  μεμονωμένα ή ποσοστό της θεωρείται ως πράξη παροχής υπηρεσιών, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται γενικά και η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώματος, άρα μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) ή να συνταχθεί συμβόλαιο ενώπιον συμβολαιογράφου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο