Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2008 ]

1118891/830π.ε./0015/6.3.2008 Τρόπος τιμολόγησης για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

(Τρόπος τιμολόγησης για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1118891/830π.ε./0015/6.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος τιμολόγησης για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας  υγρών αποβλήτων.Με την από 11.12.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρησή σας πρόκειται να κατασκευάσει μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) η οποία (μονάδα) περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Την κατασκευή και
εγκατάσταση όλης της μονάδας έχει αναλάβει κοινοπραξία, η οποία θα σας παραδώσει το σύνολο του έργου με υλικά δικά της.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιο φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδώσει η κοινοπραξία για την τιμολόγηση της εν λόγω μονάδας σε περίπτωση που ο μηχανολογικός εξοπλισμός τυγχάνει απαλλαγής του Φ.Π.Α.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος και σε συνέχεια της 1000774/10011/1861/Α0014/ 3.1.2008 απάντησης της Δ/νσης Φ.Π.Α. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, και από την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 προκύπτει ότι για τα τεχνικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά) ή άλλες εγκαταστάσεις εκδίδεται τιμολόγιο για τη συνολική αξία του έργου (υλικά και εργασία) ή μόνο για την αμοιβή, κατά περίπτωση. Στο εν λόγω τιμολόγιο πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο, αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, αλλά γενική. Στη περίπτωση δε που  υπάρχει επιμέτρηση, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο, μπορεί να γίνεται σύντομη περιγραφή στο τιμολόγιο.

2. Επίσης, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο τιμολόγιο αναγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής στα οποία μεταξύ άλλων  περιλαμβάνεται και η αμοιβή η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.

3. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι για την τιμολόγηση της εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που αναλαμβάνει κοινοπραξία και η οποία  εμπίπτει στην έννοια των «λοιπών εγκαταστάσεων», για τις ανάγκες του Κ.Β.Σ, εφόσον η επιχείρησή σας απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. μόνο για τον μηχανολογικό εξοπλισμό και όχι για την αξία των υπηρεσιών που εμπεριέχονται σ' αυτήν, θα εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο με διάκριση του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο