Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2008 ]

1009636/56/0015/25.1.2008 Πώληση αγαθών και παραμονή αυτών στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη. Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων

(Πώληση αγαθών και παραμονή αυτών στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη. Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1009636/56/0015/25.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πώληση αγαθών και παραμονή αυτών στις εγκαταστάσεις του πωλητή  για φύλαξη. Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.


 
Σε απάντηση του με αριθ. 5104/12-12-2007 εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 1007/15-1-2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Ελέγχου  του Υπουργείου μας και σε ότι αφορά τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων κατά την αναφερόμενη στο θέμα περίπτωση σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΠΟΛ.3/24.11.1992 (παρ.12.2.2) διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση πώλησης αγαθών, όταν γίνεται παράδοση αυτών (τίθενται στη διάθεση του αγοραστή), χωρίς αυτά να απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις του πωλητή, στις οποίες παραμένουν για διαφύλαξη κ.λ.π., πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο της παράδοσης τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (όχι απλό τιμολόγιο), στο οποίο πρέπει  να γίνεται σαφής μνεία ότι τα συγκεκριμένα αγαθά παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του  πωλητή, όπου και παραμένουν για συγκεκριμένο λόγο.

Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την αποστολή των αγαθών από τις εγκαταστάσεις του πωλητή, στον αγοραστή, εκδίδεται δελτίο αποστολής (ή δελτία αποστολής) στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και ο αριθμός του αρχικού παραστατικού, που εκδόθηκε κατά την παράδοση.

2. Τέλος σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω σχέση ως εξαρτώμενη απόλυτα από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνεται τελικά από το φορολογικό έλεγχο ως προς την ύπαρξη ή μη τυχόν άλλων υποχρεώσεων (π.χ. τήρηση ή μη του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης σε περίπτωση φύλαξης των αγαθών με αμοιβή κ.λπ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο