Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2006 ]

1031593/258/0015/12.4.2006 Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας - Έκδοση φορολογικού στοιχείου

(Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας - Έκδοση φορολογικού στοιχείου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1031593/258/0015/12.4.2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας Έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Με την από 27/3/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ατομική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας λογισμικού Η/Υ και όπως προφορικά μας διευκρινίσατε, πρόκειται να κατασκευάσετε κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
το οποίο υπογράψατε σχετική σύμβαση, ένα πρόγραμμα για Η/Υ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το προσήκον φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε προς το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η διάθεση προγραμμάτων Η/Υ τα οποία παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας θεωρείται παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Αντίθετα η διάθεση αυτούσιων, τυποποιημένων
προγραμμάτων θεωρείται πώληση αγαθού (σχετ. η παράγραφος 12.4.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992).

3. Με βάση τα προαναφερόμενα η παραγωγή από εσάς προγράμματος Η/Υ κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεωρείται παροχή υπηρεσίας.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.), εκδίδεται τιμολόγιο.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το προσήκον φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε για την ως άνω συναλλαγή είναι το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στον χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις των παρ.14 και 15 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

(Από τις χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 22.12.2006 η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του θεωρείται παροχή υπηρεσίας.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο