Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1996 ]

ΠΟΛ.1093/18.3.1996 Διάθεση βιβλίων και λοιπών αγαθών από εφημερίδες και περιοδικά στο αναγνωστικό τους κοινό, έναντι προκαθορισμένου αριθμού κουπονιών, μέσω πρακτορείων

(Διάθεση βιβλίων και λοιπών αγαθών από εφημερίδες και περιοδικά στο αναγνωστικό τους κοινό, έναντι προκαθορισμένου αριθμού κουπονιών, μέσω πρακτορείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Mαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1014903/103/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B ΄

ΠΟΛ 1093

ΘΕΜΑ : Διάθεση βιβλίων και λοιπών αγαθών από εφημερίδες και περιοδικά στο αναγνωστικό τους κοινό, έναντι προκαθορισμένου αριθμού κουπονιών, μέσω πρακτορείων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, των ΔΟΥ και της ΥΠΕΔΑ, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:


1. Οπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών διαθέτουν στο αναγνωστικό τους κοινό βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και διάφορα άλλα αγαθά έναντι προκαθορισμένου αριθμού κουπονιών. Η διάθεση των αγαθών αυτών γίνεται αφενός μεν από τις εγκαταστάσεις τους, αφετέρου δε από τα πρακτορεία Τύπου. Για τη διάθεση αυτή, πέραν του απαιτούμενου αριθμού κουπονιών, ο αναγνώστης καταβάλλει, σε πολλές περιπτώσεις, μέρος της αξίας ή το κόστος των αγαθών, όπως έχει προκαθοριστεί από τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

2. Για τις παραδόσεις των αγαθών, που γίνονται από εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων Τύπου, πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις λιανικής πώλησης για το δικαιούμενο αντίτιμο σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ και του Ν.1809/88 περί φορολογικών ταμειακών μηχανών.

3. Με τη διαταγή μας 1032943/253/20 Απριλίου 1995 προς το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου, έγινε δεκτό ότι μπορεί να μην εκδίδονται αποδείξεις λιανικής πώλησης για τη διάθεση βιβλίων και εγκυκλοπαιδειών, όταν παραδίδονται μέσω πρακτορείου, με την προϋπόθεση ότι για κάθε διακίνηση των αγαθών αυτών, εκδίδονται δελτία αποστολής από τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς το κεντρικό πρακτορείο και από αυτό προς τους υποπράκτορες και στη συνέχεια η διάθεση αυτών παρακολουθείται μέσω των εκδιδομένων εκκαθαρίσεων, δεδομένου βεβαίως και του γεγονότος ότι είναι γνωστή σε όλους η τιμή διάθεσης αυτών.

4. Επειδή οι εκδοτικές επιχειρήσεις ήδη διαθέτουν στο αναγνωστικό τους κοινό πληθώρα και ποικιλία αγαθών με καταβολή, σε πολλές περιπτώσεις, σημαντικού αντιτίμου εκ μέρους των αναγνωστών, ακολουθώντας και για τα άλλα αγαθά την πιο πάνω διαταγή, με αποτέλεσμα όταν αυτά παραδίδονται μέσω πρακτορείων, ο αναγνώστης-αγοραστής να μη λαμβάνει απόδειξη λιανικής πώλησης, για το καταβληθέν αντίτιμο και να στερείται του δικαιώματος να συμπεριλάβει τις δαπάνες αυτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διευκρινίζεται ότι η
προαναφερόμενη έγκριση ισχύει μόνο για τα ρητά αναφερόμενα σε αυτήν αγαθά, δηλαδή εγκυκλοπαίδειες και βιβλία.

5. Για λόγους χρηστής διοίκησης και λόγω της ακολουθούμενης σήμερα πρακτικής, εγκρίνουμε η πρακτική αυτή να συνεχιστεί μέχρι 30 Απριλίου 1996, ούτως ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας των πρακτορείων και υποπρακτορείων για την έκδοση των προβλεπομένων στοιχείων από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 12 παρ. 7 του ΚΒΣ.

6. Από 1 Μαϊου 1996 τα πρακτορεία και υποπρακτορεία, κατά τη διανομή αγαθών (εκτός βιβλίων και εγκυκλοπαιδειών) στους αναγνώστες οι οποίοι προσκομίζουν τον προκαθορισμένο αριθμό κουπονιών και καταβάλλουν το αντίστοιχο τίμημα, πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις περί πωλήσεων αγαθών για λογαριασμό τρίτου, δηλαδή να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης, παρεχόμενης της δυνατότητας να εκδίδονται αυτές από θεωρημένο χειρόγραφο στέλεχος, στο τέλος δε κάθε μήνα και μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα να εκδίδεται εκκαθάριση προς τον εντολέα, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο