Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2009 ]

1064268/309/0015/13.7.2009 Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής, για τη διακίνηση από διαφημιστική εταιρία αφισών από βινύλιο (PVC)

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής, για τη διακίνηση από διαφημιστική εταιρία αφισών από βινύλιο (PVC))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1064268/309/0015/13.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής, για τη διακίνηση από  διαφημιστική εταιρία αφισών από βινύλιο (PVC).
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης, παρέχοντας υπηρεσίες σε πελάτες  της - επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Οι αφίσες, που χρησιμοποιούνται από την υπόψη εταιρία  στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητάς της, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στις παραδοσιακού τύπου χάρτινες αφίσες, οι οποίες χρησιμοποιούνται άπαξ και στη συνέχεια απορρίπτονται και β) στις αφίσες από βινύλιο (PVC), οι οποίες μπορεί να τοποθετηθούν στο χώρο διαφήμισης (πινακίδα - stand) και κατόπιν να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις της υπόψη εταιρίας για φύλαξη, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον εκάστοτε πελάτη της.

Ακολούθως, θέτετε το ερώτημα εάν υποχρεούται η υπόψη εταιρία στην έκδοση ή μη δελτίων αποστολής, κατά τη διακίνηση τόσο των χάρτινων όσο και των αποτελουμένων από  βινύλιο (PVC) αφισών, δεδομένου ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών αφισών είναι το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1.Σύμφωνα με την παρ.11.9.5. περ.γ' της αριθμ. 1118148/936/3/0015/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη  διακίνηση από διαφημιστικές επιχειρήσεις αφισών και φέιγ βολάν, καθώς και μακετών, ταινιών και δισκετών.

2.H ως άνω δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφημιστικού υλικού (αφισών, φέϊγ-βολάν, μακετών, ταινιών ή δισκετών) παρέχεται στις  ιαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον οι διακινήσεις των ειδών αυτών γίνονται στα πλαίσια της εκπλήρωσης του κυρίως σκοπού των (δημόσια προβολή με τα μέσα ενημέρωσης για  εμπορικούς σκοπούς), δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω διακινήσεις δεν αποτελούν από μόνες τους στοιχεία προσδιορισμού του μεγέθους της συναλλακτικής τους δραστηριότητας. (Σχετ. έγγραφό μας 1100747/750/0015/16.12.2005).

3.Ενόψει των προαναφερομένων, κατ' αναλογία των ανωτέρω, ομοίως μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής από τη διαφημιστική εταιρία, για τη διακίνηση και των αποτελουμένων από βινύλιο (PVC) αφισών, τόσο από τις εγκαταστάσεις της προς τα σημεία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν στους ειδικούς χώρους διαφήμισης (πινακίδες - stands), όσο και κατά την επιστροφή τους στις εγκαταστάσεις αυτής προκειμένου να παραμείνουν για φύλαξη, χωρίς να ασκεί επιρροή για την απαλλαγή ή μη της υπόψη εταιρίας από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείου διακίνησης μεταξύ των δύο κατηγοριών αφισών, το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται αυτές (χαρτί, βινύλιο κ.λπ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο