Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2008 ]

1119050/668/0015/19.12.2008 Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία

(Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1119050/668/0015/19.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία.



Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρησή σας διατηρεί αλυσίδα υποκαταστημάτων λιανικής πώλησης, δύο από τα οποία στεγάζονται στο ίδιο εμπορικό κέντρο με αποθήκη, που έχετε μισθώσει και περαιτέρω ρωτάτε εάν υφίσταται
υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, για τις διακινήσεις εμπορευμάτων από τον αποθηκευτικό αυτό χώρο προς τα υποκαταστήματα και το αντίστροφο. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ' του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία και στην περίπτωση διακίνησης αγαθών μεταξύ  των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.

2. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που στεγάζονται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο (εγκύκλιος 1055412/4181/0015/ ΠΟΛ.1105/12.6.1992 και έγγραφά μας 1094770/638/0015/11.12.2007, 1047485/302/0015/ 28.5.2008).

3. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον τα υποκαταστήματα της επιχείρησής σας και ο αποθηκευτικός χώρος αυτών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται ότι στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο, δηλαδή στον ενιαίο χώρο του εμπορικού κέντρου (ζήτημα πραγματικό) για τις διακινήσεις των εμπορευμάτων μεταξύ υποκαταστημάτων και του αποθηκευτικού αυτού χώρου δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο