Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2008 ]

1011980/73/0015/24.3.2008 Έκδοση δελτίων αποστολής για διακίνηση υλικών σε τεχνικό έργο (εγκατάσταση), το οποίο εκτελείται με υλικά που ανήκουν στον κατασκευαστή

(Έκδοση δελτίων αποστολής για διακίνηση υλικών σε τεχνικό έργο (εγκατάσταση), το οποίο εκτελείται με υλικά που ανήκουν στον κατασκευαστή)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1011980/73/0015/24.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίων αποστολής για διακίνηση υλικών σε τεχνικό έργο  (εγκατάσταση), το οποίο εκτελείται με υλικά που ανήκουν στον κατασκευαστή.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι τεχνική εταιρία (Ε.Ε.) ανέλαβε εργολαβικά με υλικά δικά της, τη διαμόρφωση των γραφείων του Ο.Σ.Κ. και για τις εργασίες αυτές εξέδωσε θεωρημένο τιμολόγιο έργου προς αυτόν, ρωτάτε δε εάν νομιμοποιείται ο Ο.Σ.Κ., προκειμένου να εξοφλήσει το υπόψη τιμολόγιο, να ζητά τα πρωτότυπα δελτία αποστολής και τιμολόγια - δελτία αποστολής, που αφορούν την αγορά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο και έχει στην κατοχή της η τεχνική εταιρία. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 11 με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. (π.δ/γμα 186/1992) συνάγεται ότι, συνοδευτικό στοιχείο μεταφοράς των αγαθών είναι το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, το οποίο συνοδεύει τα αγαθά από την έξοδό τους από την επαγγελματική εγκατάσταση του πωλητή και για όλη τη διαδρομή τους και παραδίδεται στον παραλήπτη αυτών, ο οποίος έχει υποχρέωση να το διαφυλάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ιδίου Κώδικα.

2. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι τα δελτία αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση υλικών και λοιπών αγαθών που ενσωματώνονται στο έργο, ως  παραλήπτη, πρέπει να έχουν τον ίδιο τον εργολάβο- κατασκευαστή και όχι τον ιδιοκτήτη του έργου, εφόσον αντικείμενο της συναλλαγής αποτελεί η κατασκευή και η παράδοση του έργου και όχι η αγορά των επιμέρους υλικών ή αγαθών που ενσωματώνονται σ' αυτό.  Κατά συνέπεια παραλήπτης των υλικών που διακινούνται για συγκεκριμένο «εργοτάξιο» είναι ο εργολάβος.

Στην περίπτωση αυτή στα εκδιδόμενα κατά τα ως άνω τιμολόγια, δεν απαιτείται η αναγραφή των αριθμών των Δ.Α.

Ωστόσο, δεν θεωρείται παράτυπο να εκδίδονται τα Δ.Α. στο όνομα του κυρίου του έργου (εργοδότη), κατ' εντολή και για λογαριασμό του εργολάβου, σ' αυτήν όμως την περίπτωση τα Δ.Α. πρέπει να παραδίδονται στον εργοδότη, από τον οποίο και φυλάσσονται, αναγράφονται δε οι αύξοντες αριθμοί τους επί του τιμολογίου που εκδίδει ο εργολάβος (κατασκευαστής του έργου).

Επομένως στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής στο όνομα της εταιρίας που κατασκεύασε τεχνικό έργο για λογαριασμό τρίτου, υποχρέωση κατοχής και διαφύλαξης αυτών των δελτίων αποστολής, από πλευράς Κ.Β.Σ., έχει η τεχνική εταιρία. (Σχετ.έγγραφα 1112541/1365 π.ε./0015/26.1.2004, 1048808/423/0015/7.7.2004). Το εάν νομιμοποιείται ή όχι ο Ο.Σ.Κ., προκειμένου να εξοφλήσει το υπόψη τιμολόγιο, να ζητά τα πρωτότυπα δελτία αποστολής ή Δ.Α.- Τιμολόγια που αφορούν τη διακίνηση και αγορά των υλικών, είναι θέμα που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του εν λόγω Οργανισμού (έλεγχος καταβολής δαπανών του κ.λπ.) και σε καταφατική περίπτωση όπως  έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1024335/155/0015/26.3.1997)εφόσον για λόγους διαχειριστικού ελέγχου, οι διάφορες Υπηρεσίες πρέπει να ελέγξουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δαπανών, αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση της επιστροφής αυτών στον επιτηδευματία, κρατώντας φωτοτυπίες από τα πρωτότυπα παραστατικά, τα οποία όπως προαναφέραμε πρέπει να διαφυλάσσονται από τον επιτηδευματία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο