Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2008 ]

1008087/55/0015/27.2.2008 Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής για τις διακινήσεις κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής για τις διακινήσεις κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1008087/55/0015/27.2.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής για τις διακινήσεις κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά με το ερώτημά σας εάν απαιτείται ή μη η έκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση κενών κάδων μεταφοράς μπαζών, για την παραλαβή (περισυλλογή) απορριμμάτων από Φ.Ι.Χ. της αυτής εταιρίας, αφού θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας εκδίδει δελτίο αποστολής μόνο για τους έμφορτους κάδους που παραλαμβάνει από τους πελάτες της και όχι για τους κενούς κάδους, οι οποίοι, όπως αναφέρετε, είναι αφαιρούμενα αμαξώματα του Φ.Ι.Χ. και οι περιπτώσεις που τους μεταφέρει κενούς δεν οδηγούν πάντοτε σε έκδοση τιμολογίου, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, για τη διακίνηση των κενών ειδών συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών, είτε αυτά είναι κοντέινερς, είτε απλά μέσα μεταφοράς ή συσκευασίας, εφόσον δεν είναι εμπορεύσιμα αλλά πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα μεταφερόμενα, μέσω αυτών, αγαθά, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στη  Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 εγκύκλιο, γιατί τα μέσα αυτά μεταφοράς ή συσκευασίας δεν  είναι από εκείνα τα αγαθά στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. έγγραφο 1018523/133/8.3.1994).

2. Η παραπάνω θέση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διακίνησης κενών κάδων (κοντέινερς) από την έδρα ή το υποκατάστημα επιχείρησης προς διάφορα σημεία για την παραλαβή (περισυλλογή) απορριμμάτων, δηλαδή ομοίως μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον αυτά (κοντέινερς) δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά, αλλά αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης. κ.λπ., για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 0015/12.1.1996). Επισημαίνεται ότι στην απαλλαγή αυτή δεν εμπίπτει η διακίνηση των μεταφερόμενων μέσω των κοντέινερς απορριμμάτων, από τους χώρους περισυλλογής προς ανακύκλωση (διακίνηση) υφίσταται υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής, άρθρο 11 του Κ.Β.Σ. (σχετ. έγγραφο 1141553/1432/

3. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις διακινήσεις κενών κάδων περισυλλογής απορριμμάτων, είτε από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας προς τον εκάστοτε πελάτη σας  είτε κατά την επιστροφή αυτών από τους Χ.Υ.Τ.Α. προς τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας κ.λπ., οι οποίες διενεργούνται με Φ.Ι.Χ. της ίδιας εταιρίας, μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής εφόσον οι διακινούμενοι κάδοι δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά αλλά αποτελούν πάγια στοιχεία της εταιρίας σας.

Η ως άνω απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις διακίνησης έμφορτων κάδων από τους χώρους περισυλλογής των απορριμμάτων προς τους Χ.Υ.Τ.Α., για τις οποίες και υφίσταται υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο