Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2008 ]

1014302/87/0015/7.2.2008 Έκδοση δελτίου αποστολής για την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( diesel) θέρμανσης

(Έκδοση δελτίου αποστολής για την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( diesel) θέρμανσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1014302/87/0015/7.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίου αποστολής για την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής  καύσης ( diesel) θέρμανσης.


Σε απάντηση της από 5.2.2008 αίτησής σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης μπορεί να γίνει με δελτίο αποστολής μετά την έναρξη εφαρμογής της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008  “οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις συναλλαγές  πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) που τηρούν, ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων υποχρεούνται από την 15η Φεβρουαρίου 2008 να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης), διακίνησης κ.λ.π. για τις συναλλαγές του είδους αυτού από ειδικά τριπλότυπα στελέχη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. με την επιπλέον προσθήκη στα στοιχεία του εκδότη του αριθμού μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και στον τίτλο που φέρουν κατά περίπτωση, της ένδειξης «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης”. 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω υπουργικής  απόφασης προβλέπεται η υποχρέωση των επιτηδευματιών με μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταστάσεις με τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης. Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται ανά συναλλαγή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη ή προμηθευτή, ο Α.Φ.Μ. του, ο αριθμός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η παραδοθείσα ποσότητα, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη - αγοραστή και ο συντελεστής του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτό, η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού με το οποίο έγινε η παράδοση (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π - Δ.Α. ή Τ.Π. - Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λ.π.), το είδος του μεταφορικού μέσου και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιείται με την έκδοση δελτίου αποστολής ενώ το παραστατικό αξίας (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης) μπορεί να εκδίδεται μεταγενέστερα, εντός του χρόνου που ορίζεται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Επισημαίνεται πάντως ότι, σε αυτήν την περίπτωση, στις υποβαλλόμενες καταστάσεις των συναλλαγών (παρ. 2 του παρόντος εγγράφου) θα πρέπει να καταχωρείται τόσο ο αριθμός του δελτίου αποστολής με το οποίο παραδόθηκε το αγαθό όσο και τα στοιχεία που αφορούν την επιστροφή του φόρου, δηλαδή το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη και ο συντελεστής του Φ.Π.Α., ακόμα και αν το παραστατικό αξίας δεν έχει εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω κατάστασης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο