Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2009 ]

1058094/282/2.7.2009 Αποθήκευση μη εμπορεύσιμων αγαθών σε αποθήκες τρίτων επιτηδευματιών-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

(Αποθήκευση μη εμπορεύσιμων αγαθών σε αποθήκες τρίτων επιτηδευματιών-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1058094/282/2.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αποθήκευση μη εμπορεύσιμων αγαθών σε αποθήκες τρίτων επιτηδευματιών-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.Με την από 11/6/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (internet) με 5500 μέλη. Μέλος της ιστοσελίδας αυτής, της οποίας ο διαδικτυακός τόπος είναι ……., μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε επιθυμεί να χαρίσει αντί να πετάξει στα σκουπίδια, κάποια αντικείμενα(κυρίως μεταχειρισμένα) που δεν χρειάζεται (π.χ. ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, κλπ.) καθώς επίσης και να ζητήσει κάποιο αντικείμενο που χρειάζεται, σκοπός δε αυτής είναι η δωρεάν διάθεση των αντικειμένων αυτών σε μέλη της ή σε ιδρύματα, γηροκομεία, εκκλησίες, κλπ. Δεδομένου ότι δεν διαθέτετε δικό σας αποθηκευτικό χώρο ορισμένοι επιτηδευματίες σας έχουν παραχωρήσει, χωρίς να λαμβάνουν κάποια αμοιβή, χώρο στις εγκαταστάσεις τους όπου εκεί συλλέγετε τα αντικείμενα αυτά μέχρι τη διάθεσή τους. Ενόψει των ανωτέρω και όσων ειδικότερα αναφέρετε στην αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις τυχόν υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ. των τρίτων αυτών επιτηδευματιών στις εγκαταστάσεις των οποίων και στον ίδιο χώρο με τα δικά τους εμπορεύσιμα αγαθά αποθηκεύονται τα εν λόγω μη εμπορεύσιμα αγαθά. Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τα όσα διευκρινίστηκαν με την παράγραφο 28.19.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρούνται μόνο τα εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά που  αποστέλλονται από οποιονδήποτε τρίτο και παραλαμβάνονται, χωρίς να συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης και όχι τα μη εμπορεύσιμα αγαθά. Ειδικότερα δε τα προς παραλαβή αγαθά μπορεί να είναι εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά για τον παραλήπτη ή τον αποστολέα
τους.

2.Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής χώρων αποθήκευσης  αγαθών τρίτων τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη.

3. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή  επαγγελματική στέγη με άλλο επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες στις εγκαταστάσεις των οποίων στον ίδιο χώρο με τα δικά τους εμπορεύσιμα αγαθά φυλάσσονται  τα εν λόγω αντικείμενα (κυρίως μεταχειρισμένα) που ανήκουν σε ιδιώτες (μη επιτηδευματίες)
δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης εφόσον δεν είναι εκμεταλλευτές αποθηκευτικού χώρου και δεν λαμβάνουν κάποια αμοιβή για την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών. Επίσης προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής εφόσον τα συγκεκριμένα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα μη επιτηδευματίες, είναι μη εμπορεύσιμα ή πάγια. Τέλος, αυτονόητο είναι ότι δεν υφίσταται κώλυμα συστέγασης μεταξύ επιτηδευματία και ιδιωτών. Τέλος επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κάθε περίπτωση ως εξαρτώμενη απόλυτα από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα κρίνεται τελικά από το φορολογικό έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο