Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2009 ]

1031750/148/15.4.2009 Τρόπος τήρησης βιβλίου εντολών

(Τρόπος τήρησης βιβλίου εντολών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1031750/148/15.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου εντολών.


 
Απαντώντας στην από 18.3.2009 αίτησή σας με την οποία μας ερωτάτε για τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου εντολών από τα μεσιτικά γραφεία για την αμοιβή όταν η  πραγματική καταβαλλόμενη αμοιβή διαφέρει από την αρχική συμφωνηθείσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 2 του  ν.3052/2002 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με το άρθρου 16 αυτού του νόμου από 1.1.2003 ορίζεται ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το βιβλίο εντολών που τηρείται από τους μεσίτες αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων πρέπει να ενημερώνεται με το ποσό που συμφωνείται με τη λήψη της εντολής (που μπορεί να αφορά συγκεκριμένο μέγεθος ή ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου). Στην περίπτωση δε κατά την οποία η καταβαλλόμενη αμοιβή διαφέρει από τη συμφωνηθείσα (θέμα πραγματικό που εξαρτάται από τον έλεγχο) θα αναγραφεί σχετική παρατήρηση στο βιβλίο εντολών στην αντίστοιχη στήλη (σχετ. έγγραφα 1009926/126/0015/26.2.2003 και 1051350/462/0015/30.6.2004).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο