Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2009 ]

1026799/121/26.3.2009 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου πελατών της περ. ιδ' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

(Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου πελατών της περ. ιδ' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1026799/121/26.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα. Υποχρέωση ή μη  τήρησης βιβλίου πελατών της περ. ιδ' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ..


Με την από 3/3/2009 αίτησή σας και προφορικά μας γνωρίζετε ότι εκτός από την κύρια δραστηριότητα σας που είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων (εκτός έδρας) ασκείτε και τη δραστηριότητα (δευτερεύουσα) της παροχής
υπηρεσιών καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα. Συγκεκριμένα, ύστερα από μετεκπαίδευση που έχετε κάνει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στην Συστηματική Ψυχοθεραπεία και Οικογενειακή Θεραπεία και Συμβουλευτική Τοξικοεξαρτήσεων, παρέχετε υπηρεσίες συμβουλευτικής (ατομικής, οικογενειακής, ομαδικής) σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως κοινωνικής προσαρμογής, συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια, κ.λπ. Ενόψει των ανωτέρω και όσων ειδικότερα μας γνωρίζετε στην αίτησή σας, ζητάτε να σας γνωρίσουμε για αυτή τη δεύτερη δραστηριότητά σας την οποία ασκείτε στην έδρα σας (επαγγελματική σας εγκατάσταση) εάν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών  (παραϊατρικών επαγγελμάτων) και έκδοσης αθεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.   Επί του θέματος αυτού, σας πληροφορούμε, τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992), οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα για τους πελάτες που τους επισκέπτονται στην επαγγελματική τους εγκατάσταση τηρούν βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρούν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχουν, την χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούν το  ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση του πελάτη, το συμφωνούμενο ποσό, τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.

2. Περαιτέρω, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, με την παράγραφο 17 της εγκυκλίου μας 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 διευκρινίστηκε ότι υπηρεσίες παραϊατρικών επαγγελμάτων είναι υπηρεσίες υγείας (θεραπείας, συμβουλών κ.λπ.) που παρέχουν επιτηδευματίες οι οποίοι δεν είναι γιατροί όπως: διαιτολόγος- διατροφολόγος, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής-λογοπεδικός, ρεφλεξιολόγος, εργοθεραπευτής, κ.λπ.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνο γι' όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν είναι γιατροί και δεν καταλαμβάνει αυτούς που  παρέχουν υπηρεσίες γι' άλλους λόγους (κοινωνικούς, οικογενειακούς, κ.λπ.) όπως ο  οικογενειακός σύμβουλος.

4. Ενόψει των ανωτέρω εφόσον παρέχετε υπηρεσίες οικογενειακού συμβούλου και όχι ψυχολόγου (θέμα πραγματικό), τότε για αυτή τη δραστηριότητά σας (δευτερεύουσα) δεν  έχετε υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου «πελατών» της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια οι Α.Π.Υ. προς το κοινό εκδίδονται θεωρημένες ή με τη χρήση Φ.Τ.Μ. βάσει των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 13 και 19 του Κ.Β.Σ., του ν. 1809/1988 και των ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003 και 1083/2003.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο